1. Buy & Offers
  2. Finans
  3. Privatkunder
  4. Betalingsforsikring
Kontakt oss
Kontakt oss

Betalingsforsikring – betjener billånet for deg ved uforutsette hendelser

Betalingsforsikring gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle inntreffe, slik som langvarig sykdom eller arbeidsledighet. Betalingsforsikringen vil i en periode på inntil 12 måneder betjene de månedlige terminene på billånet ditt og dermed sørge for at du kan opprettholde levestandarden i en ellers vanskelig situasjon.


Hvordan fungerer Toyota Betalingsforsikring?
Toyota Betalingsforsikring overtar dine løpende månedlige låneforpliktelser på billånet med inntil kr 13.000 per måned ved følgende uforutsette hendelser:

For lønnsmottakere
• Arbeidsledighet / permittering (100 %) utover 30 dager
• Sykemelding (100 %) utover 30 dager

For selvstendig næringsdrivende
• Sykehusinnleggelse utover 7 dager
• Sykemelding (100 %) utover 30 dager

Betalingsforsikringen dekker ditt månedlige terminbeløp (avdrag, renter, gebyrer og premie) i inntil 12 måneder per skadetilfelle. Ved tap av liv innfris restgjeld inntil kr 500.000

Hvem kan tegne Toyota Betalingsforsikring?
• Du som inngår finansieringsavtale med Toyota Financial Services
• Du som er lønnsmottaker/selvstendig næringsdrivende
• Du som er mellom 18 og 66 år (ikke fylt 66 år)
• Du som er heltidsarbeidende (minimum 16 timer per uke)
• Du som ikke er kjent med, eller har grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold og heller ikke er kjent med eksisterende sykdom.

 For mer informasjon om Toyota Betalingsforsikrlng, vennligst kontakt Toyota Financial Services.