Finn nærmeste forhandler
Bestill brosjyre
Bestill prøvekjøring
Bygg din bil
Min Toyota

Toyota Safety Sense

Tar sikkerheten til et nytt nivå i alle våre modeller

Toyotas mål er å skape et sikkert, mobilt samfunn. Derfor mener Toyota det er viktig å arbeide med en tilnærming som omfatter mennesker, kjøretøy og trafikkmiljø, og samtidig være åpen for å hente læring fra virkelige ulykker og bruke den kunnskapen i utviklingen av kjøretøy.

I år lanserer Toyota

‘Toyota Safety Sense’, et nyutviklet sett av sikkerhetsteknologier som skal bidra til å forhindre eller redusere kollisjoner i en rekke forskjellige trafikksituasjoner.


Alle biler som er utstyrt med TSS, leveres med kollisjonsvern (PCS) som har byfunksjon og filskiftevarsling (LDA). For modeller som har millimeterbølgeradar, blir TSS utvidet med adaptiv fartsholder (ACC) og PCS med fotgjengergjenkjennelse. For å øke sikkerheten ytterligere og støtte føreren, vil noen modeller ha automatisk fjernlys (AHB) og skiltgjenkjennelse (RSA).


I hastigheter fra ca. 10 km/t til 80 km/t oppdager kollisjonsvernsystemet objekter foran bilen og reduserer risiko for påkjørsler bakfra. Om det er mulighet for en kollisjon, får føreren et varsel med lyd og lys. Systemet forbereder også bremsesystemet slik at det gir ekstra bremsekraft når føreren trykker på pedalen. Dersom føreren ikke reagerer i tide, aktiverer systemet bremsingen automatisk og reduserer hastigheten med ca 30 km/t eller stopper bilen helt for å forhindre kollisjonen eller redusere kraften i sammenstøtet.


Biler som er utstyrt med en millimeterbølgeradar vil dessuten få økt sikkerhet med adaptiv fartsholder og et kollisjonsvern med to viktige forbedringer. For det første, om systemet registrerer risiko for en potensiell kollisjon, virker kollisjonsvernsystemet her i relative hastigheter fra 10 km/t og helt opp til bilens topphastighet. Det kan også redusere hastigheten med opp til 40/kmt. For det andre er systemet også i stand til å oppdage potensielle sammenstøt med fotgjengere. I så fall vil automatisk bremsing fungere i relative hastigheter mellom 10 og 80 km/t og kan redusere hastigheten med ca 30 km/t1.

Adaptiv fartsholder (ACC)

Hjelper føreren til å holde sikker avstand til bilen som kjører foran. Systemet registrerer forankjørende og hvilken hastighet de holder. ACC justerer så farten på egen bil (innen et fastsatt intervall) for å sikre at avstanden mellom bilene er trygg. Ved å bruke et forovervendt kamera i kombinasjon med millimeterbølgeradar kan systemet overvåke biler som kjører inn i og ut av kjørefeltet foran og hjelper føreren til å justere hastigheten mykt opp og ned, avhengig av trafikken foran bilen.

Filskiftevarsling (LDA)

Registrerer kjørefeltlinjene og forhindrer uhell og front-mot-front-kollisjoner som skyldes at bilen kommer over i feil felt. Om bilen begynner å skifte felt uten at retningssignalet er aktivert, får føreren et varsel med lyd- og lyssignal og kan gjøre de nødvendige korrigeringene av kursen med rattet, eventuelt også med servohjelp aktivert av systemet.

Automatisk fjernlys (AHB)

Hjelper til med å sikre best mulig oversikt foran bilen ved mørkekjøring. Systemet registrerer både frontlyktene til møtende kjøretøy og baklyktene til forankjørende – og skifter automatisk mellom fjern- og nærlys slik at andre førere ikke blendes. Ved å bruke fjernlys så ofte som mulig, gir systemet mulighet til å oppdage fotgjengere og andre hindringer tidligere enn ellers.

Skiltgjenkjennelse (RSA)

hjelper førere ved å sikre dem best mulig informasjon til enhver tid, også dersom de overser et skilt langs veien. Systemet identifiserer skilt med fartsgrenser, forbikjøringsforbud, varselskilt og motorveiskilt. Status og varsler vises for føreren på informasjonsskjermen på dashbordet. Om farten overstiger fartsgrensen, varsles føreren med et lyd- og lyssignal.

De nye sikkerhetspakkene vil først komme på Auris og Avensis og deretter følger AYGO og Yaris. Avhengig av modell vil Toyota Safety Sense bli tilbudt som standardutstyr eller med konkurransedyktige priser.

“Ved utgangen av 2015 skal opptil 70% av Toyotakundene i Europa kunne få sin bil med TSS”, sier Didier Leroy, president og administrerende direktør i Toyota Motor Europe. “Det er bare når sikkerhetssystemer er i utstrakt bruk at de kan få reell betydning for antallet trafikkuhell og skader. Det er derfor Toyota har besluttet å lansere disse avanserte sikkerhetsteknologiene i hele modellspekteret.”

Toyota og cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg en bedre opplevelse når du besøker oss igjen. Hvis du er fornøyd og aksepterer dette, kan fortsette å bruke nettsiden som normalt, eller lese mer om informasjonskapsler og hvordan de benyttes på Toyotas hjemmeside under Bruk av cookies.