Toyota leverer sin første Mirai i Norge

Uno-X Hydrogen er første kjøper

Stortinget har nylig vedtatt planer om å støtte utrullingen av et nasjonalt nettverk av hydrogenfyllestasjoner gjennom Enova, og første kjøper av hydrogenbilen er Uno-X Hydrogen og daglig leder Roger Hertzenberg.

Toyotas informasjonssjef, Espen Olsen, er svært tilfreds med å levere den første Toyota Mirai til Uno-X Hydrogen. Som ifølge Olsen, er et selskap som som vil bidra sterkt til utbyggingen av et nettverk av hydrogenfyllestasjoner i Norge. Toyota har uttrykt tydelige målsetninger om å redusere sitt globale utslipp fra nye biler med 90 prosent innen 2050, målt mot 2010-nivået.

- Vi tror at hydrogenbiler vil spille en avgjørende rolle for å oppnå denne ambisiøse målsetningen, sa informasjonssjefen da han overleverte bilens nøkler til Uno-X Hydrogen-sjef Roger Hertzenberg.

Toyota Mirai har ingen skadelige utslipp, kun vanndamp, og gir brukeren tilsvarende opplevelser som konvensjonelle biler, takket være lang rekkevidde og 3-5 minutters fylletid.

Uno-X Hydrogen er stolte av å være den første kunden som tar i bruk en Toyota Mirai i Norge. Selskapet ble etablert tidligere i år, med planer om å bygge et nytt nettverk av 20 hydrogenfyllestasjoner innen 2020. Gjennom disse planene ønsker Uno-X Hydrogen å bidra til at hydrogen blir et reelt alternativ for alle husholdninger.

Espen og Robert

- Vi er derfor glade for at det er oppnådd enighet på Stortinget om en støtteordning til et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner under behandlingen av Energimeldingen nylig. Da kan vi bygge stasjoner i Norge samtidig med at biltilbudet kommer for fullt. Og akkurat i dag blir de veldig morsomt å ta i bruk vår flotte nye Toyota Mirai som har null utslipp, sa Roger Hertzenberg (til høyre) da han mottok nøklene til hydrogenbilen.

Beholder fordelene

Stortinget vedtok sist uke støtte til et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner for hydrogen, som et virkemiddel for å redusere CO2-utslippene fra nye biler kraftig i årene fremover. Statsforetaket Enova vil få økte midler og nytt mandat til å sette opp støtteprogrammer for hydrogen-infrastruktur fra 2017.

Sammen med batteridrevne elbiler er hydrogenbiler unntatt fra registreringsavgifter og merverdiavgift. I tillegg har hydrogenbiler brukerfordeler som gratis bomvei og ferger, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering på offentlige plasser og halv firmabilskatt. I følge vedtak på Stortinget vil hydrogenbilene beholde fordelene frem til 2025, eller frem til det er 50.000 biler på veiene. Samtidig vil fordelene for batterielbiler reduseres.

Toyota har engasjert seg i forskning og utvikling innenfor brenselcelleteknologi for biler i over 20 år. Resultatet av denne innsatsen er Toyota Mirai, en unik brenselcellebil med en rekkevidde på inntil 550 km, som kan fylles opp på 3 til 5 minutter. Toyota startet salget av Mirai i 2015, og har hittil levert biler i Japan, California, Tyskland, Storbritannia, Danmark og Belgia. Toyota fortsetter nå utrullingen i Norge.

Toyota og cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg en bedre opplevelse når du besøker oss igjen. Hvis du er fornøyd og aksepterer dette, kan fortsette å bruke nettsiden som normalt, eller lese mer om informasjonskapsler og hvordan de benyttes på Toyotas hjemmeside under Bruk av cookies.