1. bZ4X ord og uttrykk
Jeg ønsker å...

Ord og uttrykk rundt elbiler - Toyota bZ4X

Her finner du forklaringer på ord og uttrykk som blir brukt i forbindelse med elbiler som Toyota bZ4X. Noe av dette er kjent terminologi som vi har brukt i alle år når vi snakker om strøm og elektriske appa­rater. Men noe kan være nytt eller delvis ukjent for oss som først og fremst har erfaring med diesel- eller bensin­biler. Dette er for de som nå vil vite mer om elbiler.

Begreper og forkortelser som har med elbiler å gjøre.

AMPERE (A)

Ampere sier noe om hvor mange elementærladninger som strømmer gjennom ledningen. Tidligere ble dette kalt strømstyrke. Den maksimale kapasiteten på sikringen i en kurs som skal brukes til å lade batteriet på en elbil forskriftsmessig fra en hjemmekontakt er 10A. Den aktuelle hjemmekontakten må ligge på en separat kurs som også har overspenningvern og jordfeilbryter.

* Krav gjelder for el installasjoner etter 2016 - Les mer her

BATTERIELEKTRISK BIL (BEV)

En bil som henter energien til fremdrift fra et høyspenningsbatteri med likestrøm. Batteriet lades med energi fra strømnettet. Nettet vårt leverer vekselstrøm som omdannes til likestrøm i ombordladeren eller så kan batteriet lades på en offentlig tilgjengelig hurtigladestasjon.

bZ – bZ4 - bZ4X

Toyota innfører et nytt undermerke for en del av sine batterielektriske biler. bZ, står for «beyond zero». Den første bZ-modellen, bZ4X, hører hjemme i D-segmentet (4) og har firehjulsdrift (X). 

La oss forklare deg hvordan elektristet fungerer

I denne vidoen viser vi deg en illustrert forklaring på ord og uttrykk som tilhører elektristitet og elbil. 

Hva er Volt? Ampere? Kilowatt? Kilowattimer? Forskjellen på AC og DC? Her får du svaret.  

Regenerativ boost

Inne i en bZ4X har du en "regenerasjonsboost" knapp. Når du bruker den, kan du kjøre bilen kun ved bruk av gasspedalen. Du presser pedalen ned for å kjøre fortere, og slipper opp for å bremse. Denne knappen hjelper deg å maksimere overføring av energi tilbake til batteriet ved bremsing, energi som vanligvis bare ville gått tapt. La denne videoen forklare deg hvordan dette fungerer i praksis.

CCS / COMBO 2

CCS er forkortelse for Combined Charging System. Det er en hurtig- og lynladestandard for elbiler. Den kan levere høyspent likestrøm via en type 2-kontakt med effekter fra 50kW opp til 350 kW. Pluggen er en kombinasjon av en vekselstrømkontakt med en likestrømopsjon. CCS kalles også ofte for Combo. Batteriet i Toyota bZ4X kan motta hurtiglading opp til 150 kW.

 • ELBIL

  En bil som bruker elektrisk energi til fremdrift. Energien kan hentes fra brenselceller (FCEV) eller fra et batteri (BEV).

  Batterielektriske elbiler er den mest utbredte typen elbil i Norge. «Elbil» på norsk betyr i praksis det samme som elbil med batteri.

FREMDRIFTSBATTERI

Likestrømsbatteriet som sørger for energi til de(n) elektriske motoren(e) i en batterielektrisk bil. Fremdriftsbatteriet i Toyota bZ4X har en kapasitet på 71.4 kWt. Elbiler har også et tradisjonelt 12V-batteri.

HJEMMEKONTAKT (også kalt Schuko-kontakt)

Hjemmekontakt som er egnet til å lade batteriet i en elbil trygt, må etter regelverket ligge på en egen kurs med 10A sikring. Kursen må ha jordfeilbryter type B og overspenningsvern. Maksimalt kan man ta ut 2,3 kW fra en hjemmekontakt. Lading av bZ4X fra 20% til 80% vil teoretisk ta ca 19 timer.

* Krav gjelder for el installasjoner etter 2016 - Les mer her

HJEMMELADING

Toyota bZ4X kan lades hjemme enten fra en hjemmekontakt eller fra en egen ladeboks. Både kapasiteten i boligens elnett og ombordladerens kapasitet kan sette grenser for hvor raskt batteriet kan lades. Lade­hastig­heten påvirkes også av temperatur og lokale forhold. Første serie Toyota bZ4X har en ombordlader på 6,6 kW. Hjemme­lading fra 20 til 80% kan da teoretisk ta ca 6,5 timer. Dersom du velger ombordlader på 11kW, vil ladetiden fra 20 til 80% teoretisk bli ca 4 timer fra en ladeboks med tilstrekkelig kapasitet.

HURTIGLADING

Hurtiglading tilbys mot betaling på offentlig tilgjengelige likestrømsladere med effekt fra 50 og oppover (DC). Faktisk ladeeffekt og -hastighet vil variere avhengig av bilmodell, temperatur og hvor stor restkapasitet batteriet har, samt type hurtiglader som benyttes. Batteriet i Toyota bZ4X kan motta hurtiglading opp til 150kW. 

IT-NETT

En type distribusjonsnett for elektrisk kraft. I Norge er IT-nett med spenning på 230V det vanligste. I Europa forøvrig er TN-nett med 400V enerådende. TN-nett benyttes nå også i Norge ved praktisk talt alle utbygginger i nye områder. Ladebokser i TN-nettet kan ha høyere kapasitet enn bokser i IT-nettet.

KILOWATT

Enhet som brukes for produksjon og forbruk av elektrisk energi. En kilowatt er 1.000 watt.

 • KW/T 

  Norsk: kW/t, engelsk kW/h

  En kilowattime (kW/t) er den energien som en effekt på 1 kW utvikler på en time. Om du setter på et apparat som bruker 1.000W og lar det stå på i en time, har det brukt 1 kW/t.

  En lyspære på 50W vil bruke 20 timer på å forbruke 1 kWt.

  Elbiler trekker i hovedsak fra 1.4 til 2.5kW/h per mil.

 • LADEBOKS

  Ladeboks, veggboks eller hjemmelader er en fastmontert enhet med integrerte sikkerhetsfunksjoner som må installeres av en autorisert installatør.

  Boksen gir mulighet for høyere ladefart enn ved lading fra hjemmekontakt. Farten er avhengig av kapasiteten inn til bygningen (hovedsikring). Boksen sørger for sikker lading og eliminerer feilbruk. Kabelen som forbinder boksen og bilen kan være avtakbar eller fastmontert.

  Boksen kommuniserer med bilen og kan også ha mulighet for å kommunisere med apper slik at brukeren kan stille inn ladetider.

LADEMODE/LADEMODUS

Lademodus eller mode (engelsk) sier noe om sikkerheten ved forskjellige alternative måter for lading av batterielektriske biler. De forskjellige måtene skal tilfredsstille internasjonale standarder som beskriver sikkerhetsnivået og de tekniske kravene for hvert enkelt alternativ.


MODUS 1


Modus1 vil si normal- eller saktelading fra vanlige stikkontakter, også kalt Schuko. Det er den vanlige husholdnings kontakten i Norge. Bilen kobles direkte til nettet med en passiv kabel uten innebygde sikkerhets funksjoner. Mode 1-kabler er ikke lenger i bruk i Norge. Men, det finnes tilfeller der semi-aktive ladekabler kobles til ikke-godkjente hjemme kontakter for nødlading.

MODUS 2


Modus 2 er lading via en standard hjemmekontakt (Schuko) som er installert etter regelverket. Disse ligger på en egen kurs med 10A sikring og jordfeilbryter type B samt overspenningsvern. Ladekabelen er semi-aktiv, dvs. at den har innebygde sikkerhetsfunksjoner i en boks på kabelen. Denne håndterer delvis risiko som kan oppstå ved lading. Ladekabelen som leveres med alle elbiler i dag er typisk tilpasset Modus 2-lading.

MODUS 3


Modus 3 gjelder for ladebokser også kalt ladeboks eller hjemmelader. De skal ha integrerte sikkerhetsfunksjoner. Modus 3 gir mulighet for kommunikasjon mellom bilen og ladeboksen. Det sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm eller at det ikke settes spenning på før systemene både i bilen og kabelen er klare. Omformingen av vekselstrøm til likestrøm skjer i bilens ombordlader. Funksjonaliteten forutsetter spesielle ladekontakter. På ladebokser som ikke har fast kabel, skal det være type 2-kontakt. På bilen er kontakten av type 1 eller type 2.

Ladeboksen hjemme kan ha avanserte tilleggsfunksjoner. Ladingen kan for eksempel styres med app til forskjellige tider av døgnet, blant annet når strømmen har lavest pris. Ladestrømmen kan også heves og senkes avhengig av annet forbruk av strøm i huset. Både kapasiteten i boligens nett og i bilens ombordlader kan være begrensende for ladehastigheten man kan oppnå.

MODUS 4 – hurtig- og lynlading


Modus 4 er likestrømslading med spesielle teknologier som CCS (kalt Combo) og CHAdeMO. (CHArge de Move henspiller på kostnaden for å forflytte seg). Det er Modus 4 du møter på offentlig tilgjengelig ladestasjoner hvor brukerne betaler operatøren for lading. Strømmen likerettes i ladestasjonen og går så direkte til batteriet. Det er kommunikasjon mellom ladepunktet og bilen. Dette for å kontrollere ladingen og gi nødvendig sikkerhet for den høye spenningen og store hastighetene. Batteriet i Toyota bZ4X kan motta hurtiglading opp til 150 kW.LIKESTRØM (engelsk: Direct Current - DC)

Likestrøm er elektrisk strøm som alltid har samme retning til forskjell fra vekselstrøm der strømmen bytter retning.

LYNLADING

Lynlading er definert som offentlig tilgjengelige likestømsladere med effekt fra 150 kW (DC) og oppover. Faktisk ladeeffekt varierer avhengig av bilmodell, temperatur og strømnivå på batteriet. Batteriet i Toyota bZ4X kan motta hurtiglading opp til 150 kW.

NORMALLADING

Alle ladealternativer med effekter under 22kW kalles for normallading.

OMBORDLADER (OBC = On Board Charging)

Ladeenhet fastmontert i bilen som omformer (likeretter) vekselstrøm fra nettet til likestrøm med spenning tilpasset batteriet. Ombordladeren i Toyota bZ4X har en kapasitet på 6,6kW, som er det maksimale de fleste husholdninger kan utnytte. Fra oktober 2022 kommer bZ4X med en ombordlader på 11kW, som du vil ha ekstra nytte av dersom du har 3-fas 400V strøm i huset.

SOC (State of Charge = ladestatus)

Ladestatus for et fremdriftsbatteri angitt i % fra 100% (fulladet) til 0% (helt utladet).

 • SOLCELLELADING

  Toyota bZ4X kan leveres med solcellepanel på taket som kan levere gratis energi til batteriet.

  Panelet kan levere rundt 300 kWt i året, energi nok til å kjøre ca 1800 km.

TN-NETT

En type distribusjonsnett for elektrisk kraft. I Norge er IT-nett med spenning på 230V det vanligste. TN-nett med spenning på 400V benyttes nå også hos oss ved utbygginger i nye områder.

TYPE 1

Type 1 betegner en type støpsel for elbillading på en kabel utviklet med tanke på sikkerhet. Denne er tilpasset modus 2 eller modus 3. Den kan levere enfase vekselstrøm opp til 7,4 kW til bilens ombordlader.

TYPE 2

Type 2 (også kalt Mennekes) betegner en type støpsel for elbillading på en kabel utviklet med tanke på sikkerhet. Denne er tilpasset modus 2 eller modus 3. Den støtter like- og vekselstrøm, og en- og trefase. Type 2 er utviklet for det europeiske strømnettet (TN-S) for vekselstrøm (AC) og har en ladeeffekt på opptil 43 kW.

På en 1-fasekurs med 16A sikring er ladekapasiteten 3,7 kW og 7,4 kW med 32A. På 3-fase 11 kW med 16A og 22 kW med 32A. Type 2 er europeisk standard for tilkobling til offentlige ladestasjoner. Alle ladbare biler fra Toyota leveres nå med kontakt tilpasset type 2.

VEKSELSTRØM (engelsk: alternating current - AC)

Vekselstrøm er elektrisk strøm som endrer sin retning 60 ganger per sekund.

VOLT (V)

Mål for elektrisk spenning. Spenningen i det norske elnettet er i hovedsak 230V (IT-nett), men i dag brukes 400V (TN-nett) i stadig større utstrekning. Batterispenningen i bZ4X er 355V.

WATT

Watt er enheten for effekt. Dvs. overført energi per tidsenhet. Èn watt er den effekten som ytes når en strømstyrke på èn ampere (A) flyter gjennom en elektrisk spenning på en volt (V).

Kort om elbilen Toyota bZ4X

bZ4X er den første bilen fra Toyota som er utviklet fra grunnen som elbil. De første eksemplarene av  modellen kom på veien høsten 2022.

Bilen er bygd på Toyotas nyutviklede plattform for batterielektriske biler, kalt e-TNGA. Plattformen er en modulær konstruksjon som kan tilpasses forskjellige biltyper. Den kan benyttes til modeller med varierende bredde, lengde, akselavstand og høyde. Videre kan bilene ha både 2- og 4-hjulsdrift. Dessuten kan forskjellige batteri- og elektriske motorkapasiteter benyttes på e-TNGA.

Med fremdriftsbatteriet integrert i plattformen, får konstruksjonen en ekstrem stivhet og styrke som bidrar til høy stabilitet og svært gode kjøreegenskaper. Toyota lanserer bZ som et egen undermerke der bokstavene står for «beyond Zero».

I modellnavnet til den første modellen som lanseres, Toyota bZ4X, står 4 for D-segmentet og X for 4X4. Det er en modell som vil passe godt for mange norske bilkjøpere. Den fremstår som en høyreist stasjonsvogn eller SUV, med dimensjoner som plasserer den i ca samme klasse som den populære RAV4. bZ4X kommer med et nyutviklet system for drift på alle 4 hjulene, XMODE, som er en spesiell teknologi som gir en fremkommelighet på ekstremt glatt føre og krevende veier som få andre kan matche.

bZ4X med 4x4 har 2 elektriske motorer, én som driver forhjulene og én som driver bakhjulene. Motorene har en samlet effekt på 217,5 Hk og dreiemoment på 336 Nm. I versjonen med 2x4 er motoreffekten 204 HK.

Energien til fremdrift hentes fra et litiumion-batteri med spenning 355V. Det kan lades fra en ekstern hurtig- eller lynladestasjon, eller via ombordladeren.