1. Oppdag-toyota
  2. Safety
Kontakt oss
Kontakt oss

Sikkerhet for deg og din bil

Hos oss er du i trygge hender
Livet kan være en lang, uforutsigbar og fantastisk reise, og Toyota ønsker å å ta deg fra den ene opplevelsen til den andre så trygt og sikkert som mulig. Vår kompetanse, kunnskap og forskning om biler og trafikk bidrar til at hver eneste nye Toyota ikke bare kan ta deg fra A til B, men den har også et høyt sikkerhetsnivå som du kan stole på når du trenger det som mest.

Veien bort fra skader

Bak rattet stoler du instinktivt på tre ferdigheter: Gjenkjennelse, dømmekraft og manøvreringsevne. De nye modellene fra Toyota støtter disse ferdighetene ved å holde potensielt farlige situasjoner i sjakk. De aktive sikkerhetsteknologiene inkluderer blokkeringsfrie bremser, bremsehjelp, veigrepskontroll og Toyota Safety Sense, som alle er viktige elementer i Toyotas arbeid for trafikksikkerheten. Det endelige målet er å eliminere alle trafikkuhell og skape et tryggere trafikkmiljø for alle.

"Toyota Safety Sense"

For å forsterke følelsen av trygghet og sikkerhet bak rattet, har vi utviklet Toyota Safety Sense, en serie av nye, aktive sikkerhetssystemer som er utviklet for å hjelpe deg og dine passasjerer til å unngå uhell. I lave hastigheter kan Toyota Safety Sense forhindre kollisjoner helt og fullt, mens det kan redusere alvorlighetsgraden i sammenstøt i høyere hastigheter.

Forberedt på alt

For å kunne forbedre bilenes konstruksjon kontinuerlig, som eksempel, karosseristrukturer som absorberer krefter i en kollisjon, passasjercellen, kollisjonsputene, sikkerhetsbeltene og setene som begrenser risiko for nakkesleng, gjenskaper vi kollisjoner basert på data fra virkelige uhell og gjennomfører omfattende analyser for å oppnå best mulig sikkerhetsresultater og oppfylle, fortrinnsvis med klar margin, internasjonale sikkerhetsstandarder og –evalueringer.

Pålitelighet og pleie

Toyota er anerkjent for å lage noen av de mest pålitelige og sikreste biler i verden. En slik posisjon er ekstra bemerkelsesverdig siden vi er en av verdens største bilprodusenter som lager cirka 10 millioner biler hvert eneste år. For at du skal beholde både ytelsene i bilen og forbedre eieropplevelsen har vi utarbeidet flere veiledninger om hvordan du bør pleie bilen din. Vi håper disse vil være nyttige for deg.