1. Hydrogen
Jeg ønsker å...

HYDROGENBILEN - NYE TOYOTA MIRAI

Hydrogen i sin vakreste form


Endelig er den her. Nye Toyota Mirai. Elegant design koblet med innovativ teknologi, og ny i den minste detalj. De oppdaterte brenselcellene vitner om en ny tid for utslippsfri kjøring med effektivitet, kraft og lang levetid.

 • Kraften i hydrogen

  Den innovative brenselcelleteknologien i Toyota Mirai benytter en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og oksygen til å lage strøm, slik at den elektriske motoren kan drives mest mulig effektivt. Den flytter grensene for hydrogendrift og viser potensialet i Toyotas brenselcelleteknologi. 

  Og resultatet? Null utslipp og bekymringsfri rekkevidde på over 650 km, en økning på opp til 30%. Den nye Mirai gir en svært god kjøreopplevelse, den går tilnærmet lydløst, har bakhjulsdrift og akselererer raskt.

 • Nullutslipp føles enda bedre

  Mirai lukker døren mot trafikkstøyen utenfor og ønsker deg velkommen inn i en rommelig kupé med harmonisk design. Det er den nye modulære plattformen for bakhjulsdrift som gir plass til 5 personer. De store forandringene skyldes de lave linjene, 20" hjuldimensjoner, elegante proporsjoner og et slankt, stramt karosseri. Til sammen skaper dette et kraftfullt og karakteristisk utseende.

  La Mirai ta seg av parkeringen med den innebygde parkeringsassistenten. For første gang i Europa kan vi tilby Toyota Teammate Advanced Park. Dette er intelligent teknologi som tar de krevende parkeringsmanøvrene for deg.

Les mer om Mirai

God Morgen Norge (TV2) snakker om Mirai

God Morgen Norge hadde besøk av Mirai i forbindelse med reportasje om hydrogenbiler. Se hva de synes!

 • 100 millioner til hydrogensatsing

  Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til en forsterket hydrogensatsing i statsbudsjettet i 2021. Disse midlene er ment for å støtte utvikling og etablering av infrastruktur. En god start til hydrogensatning. 
  Fyllestasjoner er selvfølgelig en viktig brikke for å kunne omsette hydrogenbiler. Everfuel, ser for seg å starte med å bygge ut 5 hubber, henholdsvis lokalisert i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

 • Hvordan virker det?

  Hydrogen er det grunnstoffet vi har mest av rundt oss. Hydrogen er imidlertid bundet til andre stoffer og må produseres. Dette gjøres ved at man spalter vann til hydrogen og oksygen, såkalt elektrolyse. Hydrogengassen komprimeres og lagres i tanker på stasjonen. Hydrogengass kan deretter fylles på bilen. En kjemisk reaksjon mellom hydrogen og oksygen fra lufta skaper elektrisitet. Det eneste som skilles ut i prosessen er rent vann. 
  Teknologien ligner på batterielektrisk teknologi ved at bilen drives elektrisk. Forskjellen ligger i at strømmen blir produsert i brenselcellen underveis på kjøreturen.

Les mer om hydrogenteknologi

 • HYDROGEN SOM DRIVSTOFF

  Siden det er relativt nytt at biler bruker hydrogen som «energibærer» eller «drivstoff», er det nok noen som er skeptiske. Det er forståelig og helt normalt når vi møter noe som virker nytt og ukjent.

 • HYDROGEN -TRENGER VI DET?

  Det kan være vanskelig umiddelbart å se behovet for å lade biler med hydrogen.

 • WOVEN CITY - FREMTIDSBYEN

  Målet, et karbonnøytralt samfunn, etterstrebes ved bruk av solenergi, jordvarme og brenselceller basert på hydrogen.

 • HYDROGENSKIPET ENERGY OBSERVER

  Hydrogenskipet kan meget godt være første steg på veien mot skipsfart uten utslipp

Hydrogenstasjoner

Fyllestasjon er som nevnt en svært viktig brikke for å kunne omsette hydrogenbiler. Per dags dato er det to operative fyllestasjoner på henholdsvis Høvik i Sandvika utenfor Oslo (Hynion) og i Trondheim, ASKO (Privat).  Det er planlagt åpning av tre nye fyllestasjoner i 2021. De blir plassert henholdsvis i Hvam, Romerike (Everfuel) i mars/april. Åsane, Bergen (Everfuel) i løpet av 2.kvartal. Oslo, Alnabru (Everfuel) i løpet av 3.kvartal

 

HYDROGENSTASJONER

UTFORDRE GRENSENE

Som en del av vår Miljøutfordring 2050, ønsker vi å se hvor langt vi kan ta vår null-utslippsreise. Vi vil utfordre grensene for hva som er mulig å få til i et null-utslippssamfunn. Hydrogen er en ren og bærekraftig energikilde. Den vil bidra til å redusere påvirkningen vår på miljøet og skape et bedre samfunn. Vi ønsker at innovasjonene våre skal drive oss fremover. Enten det gjelder å forflytte seg fra A til B, varme opp boliger eller drive hele byer. Vi ønsker en verden der vi ikke etterlater oss noe.

 • Utfordre kollektivtransport

  Hydrogenteknologien vår har null-utslipp og brukes nå av Caetanobus, som er Europas første flåte av busser med brenselceller. Det gir kollektivtransport med vanndamp som eneste utslipp.

 • Utfordre byer

  I et testområde på 70 hektar ved foten av Fujifjellet i Japan har vi bygd en prototype på en by med en komplett økosystem der folk bor, arbeider og leker og som fullt og helt drives med brenselceller fra Toyota.

 • Utfordre forretninger

  Hotellrom, handleopplevelser og bildeling. e-Palette er vår visjon for mobil forretningsvirksomhet. En fleksibel "pod" med nullutslipp som tilbyr tjenester tilpasset forskjellige kunders behov med levering ved dørene.

 • Utfordre samfunnet

  Hydrogenenergi er en bærekraftig erstatning for fossile drivstoff. Den kan drive alt mulig fra lastebiler og skip til å varme opp boliger. Vi er klare for å spille en nøkkelrolle i reisen mot et hydrogenbasert samfunn - et der vanndamp er eneste biprodukt.