1. Nybil
  2. Lading underveis
Jeg ønsker å...

Lading underveis

For å fylle batteriet på en elbil, må den kobles til en ladestasjon, og her til lands har vi tre nivåer for offentlig tilgjengelige ladestasjoner: Lynladere, hurtigladere og ladebokser. Ladestasjonene i Norge kunne ved utgangen av 2022 tilby rundt 24.000 ladepunkter.

Til hverdags lader likevel de fleste fra veggladere som er montert ved private bolighus, sameier, borettslag, kjøpesentre og på arbeidsplasser. Lyn- og hurtigladere leverer likestrøm, mens ladebokser er koblet til vekselstrøm som omdannes til likestrøm i elbilens ombordlader.

Nyttige tips om hurtiglading av Toyota bZ4X

Under 30 %

For å få mest ut av hurtiglading bør du ikke lade før batterinivået er under 30 %. Er batterinivået nærmere 10 % får du enda høyere ladehastighet.

Ikke over 80 %

Når batterinivået er over 80 % begrenses hastigheten på hurtiglading kraftig. Det er derfor ikke hensiktsmessig å lade mellom 80 % og 100 % på hurtiglader. om det ikke er svært nødvendig.

Bruk ladekort

Med et ladekort vil du kunne hurtiglade hos mange forskjellige leverandører med samme kort, uten å måtte benytte deg av forskjellige apper. Har du Ladekort fra Toyota Charging network får du også alle kostandene samlet på én faktura.

Raskere, raskere, raskest!

Laderne har navn etter hvilken teoretisk effekt de kan levere:

  • Lynladerne, er de raskeste, med en effekt på 150 kW eller høyere og en spenning på 400, eller 800 V likestrøm.
  • Hurtigladere har en effekt på 150 kW eller mindre, med en likestrømsspenning på 400 V.
  • Ladeboks/hjemmeladere er koblet til 230 V vekselstrøm, unntaksvis 400 V i Norge – som oftest lager en effekt på 7 eller 11 kW, dog i enkelte tilfeller kan effekten være på opp til 22 kW.
toyota bz4x

Lading på offentlige ladestasjoner

Når du reiser på langtur med elbil blir de offentlige ladestasjonene langs veiene og ved populære destinasjoner viktige. Er du registrert som kunde i Toyotas ladenettverk har du for tiden (februar 2023) tilgang til ladestasjoner med mer enn 14.000 ladepunkter i Norge.

I praksis går det relativt raskt å lade batteriet via ladestasjoner opp til 80 %. Derfor er lading til ca. 80 % blitt en slags norm, og på den måten utnyttes også kapasiteten på ladestasjonene best mulig i perioder med stort trykk.

Det er også fint med tanke på at batteriet i utgangspunktet liker seg best mellom 20 og 80 %. Det er mellom her det går fortest å lade, og her batteriet bør holdes for at det skal vare lengst mulig. Du kan huske det som 80/20 regelen. Du vil helst ligge under 80 %, men over 20 %.

Det er også mest hensiktmessig, i forhold til ladehastighet, å hurtiglade når batterinivået er lavt (under 30 %). Har du mulighet til å hurtiglade når batteriet er mellom 10 % og 20 % får du enda bedre ladehastighet. Det er også smartere å hurtiglade på slutten av en lengre kjøretur enn på starten, for å oppnå bedre ladehastighet.

toyota bz4x

Billig, billigere, billigst?

På offentlige ladestasjoner er prisen for såkalt «drop-in»-lading som hovedregel høyest på lynladere, noe rimeligere på hurtigladere og lavest på ladebokser. Dog vil prisene også varierer mellom de forskjellige operatørene .

Så er det verdt å nevne at forskjellige medlemstilbud, som merkeavtaler, kampanjer og lignende, ofte medfører fordelaktige priser hos en eller flere av operatørene.

Bortsett fra et fåtall av ladestasjoner hvor du kan lade gratis, er det billigst å lade elbilen hjemme. Det hjemmelading koster deg påvirkes av hvilken strømleverandør og prisprofil du har valgt, og selvsagt av at du får strømstøtte – som reduserer kostnadene betraktelig. Borettslag og sameier har også gjerne relativt gunstige priser for andelseiere som bruker felles veggbokser til lading over natten.

toyota bz4x

Ladeboks

Dersom Toyota bZ4X (og andre elbiler) kobles til en ladeboks med vekselstrøm, er det ombordladerens kapasitet til å omforme vekselstrøm til likestrøm som er avgjørende for tiden det tar å lade.

Toyota bZ4X kan fås med en ombordlader med kapasitet på 6,6 eller 11 kW. Med kapasitet til å omforme 6,6 kW, kan lading fra 20 til 80 % i teorien ta ca. 6,5 timer.

En ombordlader på 11 kW vil dog senke den teoretiske ladetiden til ca. 4 timer dersom ladeboksen og det lokale nettet har tilstrekkelig kapasitet. De fleste vil oppleve at ladingen gjerne krever lengre tid og derfor er det nyttig å få praktisk erfaring med lading under forskjellige forhold.

Les mer om kjøreegenskaper