1. Toyota forsikring og finans
  2. Åpenhetsloven
Jeg ønsker å...

Åpenhetsloven

Toyota Finans og Forsikring
Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Kunnskap og bevisstgjøring av den enkelte virksomhets ansvar for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og forretningspartnere er sentralt i formålet.

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og hele leverandørkjeden til virksomheten. Det skal også gis informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Toyota Kreditbank GMBH NUF (Toyota Financial Services Norge) er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til å gjennomføre FNs bærekrafts mål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på epost her: finans@toyota-fs.com Vi vil svare på spørsmål innen lovens rammer.

I Toyota Financial Services har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knyttet til disse vil vi vurdere om det er behov for å stille ytterligere avtalemessige krav i våre avtaler med leverandører.

Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer jevnlig, som våre etiske retningslinjer, for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

På bakgrunn av kartleggingen vil vi gjennomføre de risikoanalyser og vurderinger som loven gir anvisning på, samt publisere disse vurderingene i en årlig redegjørelse.»