1. Oppdag-toyota
  2. Worldwide harmonized light
Kontakt oss
Kontakt oss

Ny testmetode for drivstofføkonomi og utslipp.

Vi introduserer Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

Siden 1980-årene har tester av utslipp og drivstofføkonomi i nye, europeiske biler fulgt NEDC (New European Driving Cycle). Fra 1. september 2017 er det innført en ny testprosedyre, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Hensikten er å gi mer nøyaktige målinger til å regne ut og sammenlikne drivstofforbruk og utslipp. WLTP bruker mer realistiske testforhold slik at målingene fra laboratoriene stemmer bedre overens med det bilen presterer på veien.

Fra NEDC til WLTP: Hva er nytt?Med utviklingen i bilteknologiene og forandringene i kjøreforhold, blir den snart 40 år gamle testsyklusen erstattet av en ny. For å gi deg mer nøyaktige data til å regne ut og sammenlikne bilers drivstofforbruk og utslipp, bruker den nye WLTP-testen mer realistiske testforhold, slik at målingene reflekterer bilens ytelser på vei på en bedre måte.

Testsyklus

Dynamiske tester som er mer representative for virkelig kjøring.

Syklustid

Testen varer i 30 minutter, en økning på 10 minutter.

Syklusdistanse

23,25 km lang, mer en det dobbelte av tidligere.

Kjørefaser

Mer dynamiske faser: 52% bykjøring og 48% landevei.

Gjennomsnitts- og maksimumhastighet

Gjennomsnittshastigheten er 46,5 km/t (en økning på 12,5 km/t) mens topphastigheten er økt til 131 km/t.

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr (som påvirker CO2 og forbruk) er tatt med.

Girskift

Hver bil har forskjellige, og ikke faste, punkter for girskiftene.

Testtemperaturer

Målingene gjøres nå ved 23°C (og CO2-verdiene korrigeres til 14°C) mot tidligere 20-30°C.

Vi introduserer større klarhet


Mellom september 2017og september 2018 må alle nye personbiler samsvare med WLTP (lette varebiler følger ett år senere). For Toyota er Prius den første modellen som sertifiseres etter WLTP. Det skjer i 4. kvartal 2017. 

Toyota ønsker omlegningen til WLTP velkommen siden det gir våre kunder et mer nøyaktig grunnlag for å kalkulere drivstofføkonomi og utslipp. Som et ledende selskap innen ren mobilitet har vi brukt flere tiår på å utforske hvordan vi kan lage biler som er bedre for miljøet. Med hybridteknologien har vi bevist hvilket verdifullt bidrag dette har for å redusere utslipp av klimagasser og komme videre på veien mot et lavkarbonsamfunn. 

“Hybridteknologi er ryggraden i vårt motorprogram og vil hjelpe oss til å redusere utslippene av karbon fra våre biler med 90% i 2050 sammenliknet med 2010.”

Dr. Johan van Zyl, President og CEO i Toyota Motor Europe


Hverdagstester med realistiske resultater

De nye WLTP-testene vil sørge for at laboratoriemålingene nå reflekterer forholdene ved vanlig bruk av bilen på en bedre måte. Dette betyr at forbrukstall og utslippsverdiene som oppgis for nye biler er mye nærmere det bilbrukeren kommer til å oppleve i praksis.

Har du flere spørsmål?

Spørsmål. Kommer bilens virkelige drivstofforbruk til å forandre seg?

Svar. Nei, det virkelige forbruket vil være det samme, men sannsynligvis vil bilen får en høyere offisiell verdi for CO2-utslipp og drivstofforbruk fordi WLTP-testen er hardere - og mer lik det du opplever i praksis.

Spørsmål. Blir verdiene for forbruk og CO2-utslipp som det jeg kan forvente?

Svar. I likhet med NEDC er også WLTP en laboratorietest. Siden kjørestil og -forhold er svært forskjellige, er det mulig at det blir forskjeller mellom de offisielle tallene og det en bileier oppnår.

Spørsmål. Hvorfor er NEDC-verdiene for bilen min plutselig blitt høyere?

Svar. I en overgangsperiode (frem til slutten av 2020) vil det bli brukt NEDC-verdier parallelt med WLTP-tall. Siden den gamle NEDC-prosedyren ikke lenger kan brukes, bestemmer regelverket at WLTP-målingene av CO2, omregnes til NEDC ved hjelp av enten et simuleringsverktøy utviklet av EU-kommisjonen eller ved en fysisk test som kan resultere i høyere CO2-verdi for bilen din, ettersom dette vil være en oppdatert versjon av NEDC (basert på WLTP).

Spørsmål. Omfatter WLTP-testen også andre former for utslipp?

Svar. Ja, WLTP brukes også til å måle substanser som karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx) og partikler (PM/PN).

Spørsmål. Når vil verdiene for lette varebiler endres?

Svar. WLTP-sertifisering blir obligatorisk for alle lette varebiler (kategoriene N1 (ii), N1 (iii) og N2) fra 1. september 2019, ett år etter personbilene.

Eco-kjøring: Tips for å kjøre renere og sikrere

Finn ut mer

Vil du vite mer om WLTP-testene?

WLTP-fakta

Få vite mer om endringene i WLTP-testingen


Sammen reduserer vi CO2

Få vite mer om hvordan den europeiske bilindustrien har arbeidet for å senke CO2-utslippene

Fakta om utslipp fra biler

Bli bedre kjent med testingen av utslipp fra biler


WLTP-brosjyre

Last ned og skriv ut en veiledning om WLTP-prosedyren