1. Beyond Zero
  2. Hydrogen trenger vi det
Jeg ønsker å...

HYDROGEN – TRENGER VI DET?

Vi bor i et land med rikelig vannkraft og har verdensrekord i å eie batterielektriske biler. Det kan være vanskelig  å umiddelbart se behovet for å lade biler med hydrogen. Men bare ved å flytte blikket noen mil sørover, til de flate landskapene i Danmark og Tyskland, forstår vi at norske forhold ikke er typisk for den globale virkeligheten.

 

Behov for mer ny, ren energi

Lille Danmark, like stort som Trøndelag fylke, har 11 hydrogenstasjoner og høyest tetthet av slike stasjoner per innbygger i verden. I Tyskland, som har Europas største bilpark, blir hydrogenstasjon nr 100 åpnet før sommeren. Hydrogen er altså i ferd med å bli lett tilgjengelig for millioner av mennesker – og biler.

I tillegg jobber også Frankrike, Sverige og Storbritannia aktivt med utbygging av et nasjonalt hydrogennettverk. Disse, og mange andre land, har valgt å satse på hydrogen.

  • Hydrogenstasjoner

  • Enkelt og raskt å fylle bilen

Hydrogen - det letteste stoffet som finnes

Hydrogen er en energibærer som finnes overalt. Det kan lagres, transporteres og flyttes. I brenselceller skaper reaksjonen mellom hydrogen og oksygen elektrisk energi - hvor som helst, når som helst, til hva som helst.

Et enormt potensial

Hydrogen er altså en energibærer som vil komplettere energiforsyningen til en utslippsfri transportsektor i fremtiden. Hydrogen er svært godt egnet til større personbiler, lang- og tungtransport, samt busser og annen kollektivtransport. Det har også potensial som energibærer i tog, skip og fly. I tillegg kan den brukes til å forsyne fabrikker, butikker, kontorer og boliger med elektrisk energi.

I sum har hydrogen potensial til å bli viktig i et fremtidig, bærekraftig null-utslippsamfunn. Det har ført til at interessen for, og investeringene i, hydrogenapplikasjoner øker raskt rundt om i verden. På kort sikt regner Toyota med at salget av brenselcellesystemer vil øke 10 ganger og produksjonskapasiteten tilpasses disse forventningene. Toyotas teknologi er fleksibel og ikke bare tilpasset personbiler, men er allerede i bruk i lastebiler, busser, trucker og strømgeneratorer. Om kort tid starter også tester av brenselceller i tog og båter. Toyota er involvert i et stort utviklingsprosjekt for bruk av hydrogen i norske ferjer.

Hydrogen i fremtidsmiksen

Hydrogen blir en svært viktig del av energimiksen i fremtidens bærekraftige energisystem. Det er blant bærebjelkene som må utvikles og bygges ut for å skape et fremtidig klimanøytralt Europa. Hydrogen har spesielt gode forutsetninger for å redusere utslipp fra industrien, i langdistansetrafikk og i tung- og langtransport. Elbiler vil forbli en god løsning i bynære strøk. Båter og skip i lokalfart vil også kunne drives med energi fra batterier. For å dekke alle behovene i transportsektoren trenger vi kombinasjonen batteriteknologi, hydrogen og brenselceller for å klare å oppfylle klimamålene.

Derfor har Toyotas brenselcelleteknologi, og Mirai en viktig funksjon i dag – og i enda større grad - videre fremover.

Toyota Mirai – etterlater seg rent vann og ren luft