1. Beyond Zero
 2. Hydrogenbyen Woven City
Jeg ønsker å...

FREMTIDSBYEN

I 2020 presenterte Akio Toyoda, presidenten i Toyota Motor Corporation, visjonen om en helt ny fremtidsby, Toyota Woven City (TWC). Byen skal være et mest mulig komplett økosystem og selvforsynt med energi. Målet, et karbonnøytralt samfunn, etterstrebes ved bruk av solenergi, jordvarme og brenselceller basert på hydrogen.

Toyota satser milliarder

Høsten 2020 etablerte Toyota investeringsfondet Woven Capital med en kapital på 800 millioner USD, tilsvarende 6,75 milliarder norske kroner. 23. februar 2021 startet byggingen av den helt nye byen ved foten av Fuji-san, Japans høyeste fjell.

Woven City vil bli den første og eneste byen i Japan som har engelsk som sitt officielle språk. På den måten blir byen til størst mulig nytte internasjonalt. Den blir åpen og tilgjengelig for beboere, arbeidstakere og forskere fra alle verdenshjørner.

 • Størrelse på byen

  Den hydrogenbaserte byen skal bygges på et område hvor det tidligere var en stor bilfabrikk. Tomten strekker seg gjennom en landskapskorridor som forbinder Mount Fuji med Susonodalen og er på hele 700 mål.

  I første omgang skal byen utvikles for å huse 2.000 innbyggere og så skal den bygges ut videre over tid.

  Byen skal være et levende laboratorium som bringer mennesker, virksomheter og samfunn sammen. Samtidig skal den inkludere både historie og natur.

Fordelen med å kunne skape en helt ny by

Alt i denne nye byen skal bygges opp helt fra grunnen. Toyota Woven City er fristilt fra de rammene, strukturene og begrensningene som gjelder «gamle» byer. I en helt ny by som denne er det mulig å innarbeide løsninger på mange av de tradisjonelle storbyproblemene før de i det hele tatt oppstår.

Undergrunnsvirksomhet

Nettverket for byens infrastruktur vil ligge under bakken. Dette inkluderer energiforsyning, vannfiltrering, avløp, varelevering og andre tjenester og funksjoner skjult for alle. Disse kan drives ved hjelp av kjørbare tunneler og ganger, rør, kabler, fiberoptikk og kanaler.

Boligene og arbeidsplassene vil dra fordelen av full sammenkobling med sensorbasert, kunstig intelligens. Fordeler som automatisk levering av matvarer og andre produkter, henting og levering av vask, samt deponering av avfall for resirkulering. Dette frigjør kapasitet på gateplan og gir rom for helt nye løsninger.

 • Ikke mer gatekamp

  Woven City skal unngå i konflikt mellom fotgjengere, bilister og annen trafikk. Det resulterer i menneskevennlig transport og større trygghet for alle.

  Ferdselsårene anlegges typisk i tre forskjellige og separate baner. De føres parallelt på kryss og tvers i hele byen. Primærgatene er tilpasset raskere, autonome kjøretøy. De følger samme trasé som logistikkvirksomhetene bruker, men arbeider uforstyrret på nivået under bakken. Disse gatene rammes inn, og avgrenses, av trær og beplantninger.

Hydrogen - raskt og effektivt

På fortauskanten kan innbyggerne bli hentet av en selvkjørende hydrogenbasert buss eller taxi, og kjørt til bestemmelsesstedet. Dette er mulig takket være et eget operativsystem for hele byområdet hvor alt og alle er koblet sammen.

Alle data som samles inn kan analyseres og bearbeides. Dette blir nyttig, og fører til effektiv utnyttelse av ressursene. I tillegg vil brukerne merke kontinuerlige forbedringer.

Blant de konseptene som skal prøves ut på gateplan er Toyota e-Palette. Dette er førerløse, rene flerbrukskjøretøy som skal brukes til persontransport og distribusjonstjenester. De kan også tilpasses mobil detaljhandel, servicevirksomheter, helsetjenester, hotell og andre byfunksjoner og arbeidsplasser.

Solenergi, jordvarme og brenselceller basert på hydrogen gjør samfunnet raskt, effektivt og karbonnøytralt.

Promenader

Promenadene er transportårer som er reservert for mikromobilitet. Eksempler på dette er sykler og elsykler, scootere og andre former for personlig transport, inkludert Toyota i-Walk. Beboerne kan bevege seg mellom bydeler og over et større område med natur og plass i mer enn ganghastighet. Også promenadene er omgitt av trær og beplantninger.

Gangveier og stier

Den tredje typen ferdselsårer blir anlagt som langstrakte parker med stier og småveier kun for fotgjengere, flora og fauna. En fin sti gir et trygt og behagelig miljø for spaserturer. Naturen skal gå uavbrutt gjennom den økologiske korridoren som forbinder Fuji-fjellet med Susonodalen.

Bærekraftige bygninger og boliger

Bygninger med boliger, kontorer og produksjon omgir en gårdsplass som bare er tilgjengelig via en promenade, gangvei eller sti. Veven av veier mellom boligkvartalene kan utvides og trekkes sammen for å gi plass til en rekke forskjellige formater og funksjoner. For eksempel kan ett område utvides til et stort torv og et annet bli en park for alle i byen.

 • I bygningene skal det brukes materialer som fremmer effektiv storproduksjon av trekonstruksjoner og andre bærekraftige materialer. Japansk håndverk og tatamimoduler produseres med hjelp av robotteknologi. Dermed vil japansk bygge- og boligtradisjon leve videre, samtidig som man bringer bærekraft og effektivitet inn i fremtiden.

  En blanding av boliger, butikker og kontorer av tre med solceller på taket karakteriserer hvert kvartal. Dermed sikres levende og aktive nabolag hele døgnet.

Toyota i åpent samarbeid

Toyota vil ha sitt eget forsknings- og utviklingssenter i byen. Senteret skal arbeide med produksjon med hjelp av roboter, 3D-printing og mobilitetslaboratorier. Andre, typiske kontorvirksomheter vil ha fleksible arealer med arbeidsplasser, hvileområder og innendørs hager. Beboere i Toyota Woven City vil prøve ut nye teknologier som hjemmeroboter. Disse vil bistå med daglige gjøremål i leilighetene sine.

En by som ingen andre

Toyota Woven City er ment å være et praktisk laboratorium for utprøving av mangfoldet av grunnleggende og fremtidige byfunksjoner;

• Sosiale møteplasser
• Personlig mobilitet
• Kollektivtilbud
• Autonomitet
• Roboter
• Smarthus
• Kunstig intelligens
• Flergenerasjonsboliger
• Natur og helse
• Bærekraft og karbonfangst
• Hydrogenbasert infrastruktur
• Akademisk forskning og inkubasjon
• Industrielt samarbeid
• Smart konstruksjon og -produksjon.

Alt ved hjelp av Hydrogen