1. Beyond Zero
 2. Hydrogenseilaset energy observer
Jeg ønsker å...

Toyota støtter verdens første hydrogenskip

Hydrogenskipet Energy Observer kan meget godt være første steg på veien mot skipsfart uten utslipp.

 • Det haster med å finne alternative energikilder

  Skipsfarten anno 2019 representerer en signifikant klimautfordring. EU anslår at 2.5 % av verdens totale drivhusgassutslipp kommer fra denne sektoren, og at utslippene vil øke med mellom 50 og 250 % frem mot 2050. Det haster med andre ord å finne alternative energikilder. Kunnskapen forskerne tilegner seg ombord på Energy Observer kan kanskje gi oss løsningen, og i slutten av august 2019 la skipet fra fremtiden til kai i Bodø.

 • Hydrogen-arrangement

  Hydrogen kan spille en nøkkelrolle i en ren, trygg og rimelig energiframtid i Norge. Det var utgangspunktet da Bodø kommune og Nordland fylkeskommune samlet lokale næringslivsaktører og beslutningstakere, samt de fremste ekspertene på hydrogen.

  Publikum ble invitert til å gå ombord i Energy Observer

Selvforsynt med energi

Energy Observer er verdens første hydrogenskip, med målsetning om å være selvforsynt med energi. Det vil si at energien som brukes til å drive skipet må skapes ombord. For å oppnå dette er fartøyet utstyrt med ulike nullutslipps-energikilder:

 • Når det ligger til kai lades batteriene ved hjelp av solceller.
 • Når batteriene er fulladede brukes overskuddsenergi til å produsere hydrogen. Dette gjøres gjennom elektrolyse av sjøvann.
 • På sjøen brukes en kombinasjon av sollys, vind og turbiner for å drive skipet fremover og gi strøm til dagliglivet ombord. Når forholdene krever det, som ved dårlig vær, konverteres hydrogenet til strøm.
 

Toyota er offisiell sponsor

Hydrogen er navet i Energy Observer-prosjektet, og den viktigste grunnen til Toyotas deltagelse. Bruken av hydrogen gir fartøyet betydelige plass- og vektfordeler sammenlignet med en batterilagringsløsning.

- Energy Observer er et spennende initiativ, og vi i Toyota Europa er glade for å bli assosiert med et så lidenskapelig og dedikert team. Dette prosjektet demonstrerer de mange praktiske bruksområdene for hydrogen, som kan utvikles i overgangen til et hydrogensamfunn, sier Matt Harrison, visepresident i Toyota Europa.

Skipets motstykke på land er Mirai, Toyotas banebrytende hydrogenbil som også var til stede i Bodø. Mirai er en nullutslippsbil bil som ikke trenger lading, takket være den unike brenselcellen som genererer elektrisk energi .

 •  

  Fungerer

  Energy Observer er nå vel inn i sitt fjerde år i sitt seks år lange seilas. Ferden så langt har ikke vært uten utfordringer, men forskerne lærer underveis og gjør de nødvendige tilpasningene, for å nå målet om å være selvforsynte med energi.

 •  

  - Vi seilte fra Russland til Spitsbergen med total energiautonomi og demonstrerte at energimiksen vår er fremtiden. Ikke bare for sjøtransport, men også for de nye energinettverkene som er utviklet på land. I en region påvirket av klimaendringer, er det sterk symbolikk i å ankomme med dette skipet uten forbrenningsmotor og uten bruk av diesel. Ulikt noe annet fartøy, inkludert seilbåter, sier kaptein på Energy Observer, Victorien Erussard. Se hvor de befinner seg nå.