1. Beyond Zero
  2. Hydrogenseilaset energy observer
Kontakt oss
Kontakt oss

TOYOTA STØTTER VERDENS FØRSTE HYDROGENSKIP

Hydrogenskipet Energy Observer kan meget godt være første steg på veien mot skipsfart uten utslipp.

Det haster med å finne alternative energikilder

Skipsfarten anno 2019 representerer en signifikant klimautfordring. EU anslår at 2.5 % av verdens totale drivhusgassutslipp kommer fra denne sektoren, og at utslippene vil øke med mellom 50 og 250 % frem mot 2050. Det haster med andre ord å finne alternative energikilder. Kunnskapen forskerne tilegner seg ombord på Energy Observer kan kanskje gi oss løsningen, og i slutten av august 2019 la skipet fra fremtiden til kai i Bodø.

Hydrogen-arrangement

Hydrogen kan spille en nøkkelrolle i en ren, trygg og rimelig energiframtid i Norge. Det var utgangspunktet da Bodø kommune og Nordland fylkeskommune samlet lokale næringslivsaktører og beslutningstakere, samt de fremste ekspertene på hydrogen.

Publikum ble invitert til å gå ombord i Energy Observer

Selvforsynt med energi

Energy Observer er verdens første hydrogenskip, med målsetning om å være selvforsynt med energi. Det vil si at energien som brukes til å drive skipet må skapes ombord. For å oppnå dette er fartøyet utstyrt med ulike nullutslipps-energikilder:

  • Når det ligger til kai lades batteriene ved hjelp av solceller.
  • Når batteriene er fulladede brukes overskuddsenergi til å produsere hydrogen. Dette gjøres gjennom elektrolyse av sjøvann.
  • På sjøen brukes en kombinasjon av sollys, vind og turbiner for å drive skipet fremover og gi strøm til dagliglivet ombord. Når forholdene krever det, som ved dårlig vær, konverteres hydrogenet til strøm.
 

Toyota er offisiell sponsor

Hydrogen er navet i Energy Observer-prosjektet, og den viktigste grunnen til Toyotas deltagelse. Bruken av hydrogen gir fartøyet betydelige plass- og vektfordeler sammenlignet med en batterilagringsløsning.

- Energy Observer er et spennende initiativ, og vi i Toyota Europa er glade for å bli assosiert med et så lidenskapelig og dedikert team. Dette prosjektet demonstrerer de mange praktiske bruksområdene for hydrogen, som kan utvikles i overgangen til et hydrogensamfunn, sier Matt Harrison, visepresident i Toyota Europa.

Skipets motstykke på land er Mirai, Toyotas banebrytende hydrogenbil som også var til stede i Bodø. Mirai er en nullutslippsbil bil som ikke trenger lading, takket være den unike brenselcellen som genererer elektrisk energi .

 

Fungerer

Energy Observer er nå vel inn i sitt fjerde år i sitt seks år lange seilas. Ferden så langt har ikke vært uten utfordringer, men forskerne lærer underveis og gjør de nødvendige tilpasningene, for å nå målet om å være selvforsynte med energi.

 

- Vi seilte fra Russland til Spitsbergen med total energiautonomi og demonstrerte at energimiksen vår er fremtiden. Ikke bare for sjøtransport, men også for de nye energinettverkene som er utviklet på land. I en region påvirket av klimaendringer, er det sterk symbolikk i å ankomme med dette skipet uten forbrenningsmotor og uten bruk av diesel. Ulikt noe annet fartøy, inkludert seilbåter, sier kaptein på Energy Observer, Victorien Erussard. Se hvor de befinner seg nå.