1. Beyond Zero
  2. Hydrogenbilen med eget kraftverk
Jeg ønsker å...

TOYOTA MIRAI: HYDROGENBILEN MED EGET KRAFTVERK

Erstatter eksos med rent vann

 

Toyota Mirai er en hydrogenbil som lager elektrisk energi mens den kjører. I strømproduksjonen bruker Mirai en reaksjon mellom hydrogen og oksygen i en brenselcelle og skiller ut helt rent vann. Siden prosessen er helt uten forurensninger, blir hydrogen et viktig element på veien mot tøffe, globale klimamål.

Hydrogen

 

Over hele verden utvikles det ny teknologi basert på hydrogen. I vårt land er det først og fremst løsninger for industri og transport det arbeides med. Norge har mer enn 100 års erfaring med praktisk og trygg bruk av hydrogen i industrien.

En lang rekke industrialiserte land forsker på utnyttelse i produksjon, i bygg og boliger og i transport; for tog, fly, skip, buss, tungtransport og personbiler. Den nye Toyota Mirai er 2. generasjon av en serieprodusert hydrogenbil i kommersielt salg. Den fremstår som et utmerket eksempel på hvilke muligheter hydrogen kan gi, som miljøvennlig energibærer.

Takket være god tilgang på billig vannkraft i Norge og økonomiske incentiver, er det de batterielektriske bilene som har fått mest oppmerksomhet til nå. Denne teknologien er velegnet for personbiler og for lokal transport og distribusjon. Men for å nå utslippsmålene for transportsektoren som helhet, er det nødvendig med supplerende teknologi – som hydrogen.

Fordelene med Hydrogen

  • Vekt:

    Et 85 kWh batteri for elbil kan typisk veie over 500 kg og gi en rekkevidde på rundt 450 km i en bil med totalvekt på 2.500 kg. Tanker og drivstoff for en tilsvarende hydrogenbil (som Mirai) en samlet vekt på bare 70 kg og rekkevidde på 650 km. Tung- og langtransport, ekspressbusser, tog, båter og skip, vil nyte fordeler av hydrogenteknologi. Blant annet grunnet langt lavere vekt og økt rekkevidde.

  • Lagringskapasitet:

    Fordelen med hydrogen som energibærer er at hydrogen kan lagres i større mengder. Det kan produseres i timer, dager eller perioder med tilgang på sol, vind, vann eller annen overskuddsenergi. Siden kan det distribueres, fylles og aktiveres når og hvor det er behov. Det er derfor det er et globalt marked også for biler som Toyota Mirai.

  • Hydrogenelektrisk teknologi:

    Elementene i hydrogenelektrisk teknologi er basert på andre råmaterialer enn dagens batteriteknologi. Energiproduksjonen i kjøretøy og skip som drives av hydrogen er ren, helt fri for CO2, nitrogenoksider og partikler. Det enste biproduktet fra strømproduksjonen i en Toyota Mirai er rent vann.