1. Beyond Zero
  2. Sikkerhet Mirai
Jeg ønsker å...

Sikkerheten rundt hydrogengassen i Mirai

Siden 2015 er flere tusen Toyota Mirai hverdagstestet. Vanlige bileiere har kjørt millioner av kilometer i USA, Storbritannia, Danmark, Tyskland og Japan. Nå lanserer vi den nye Mirai. All den praktiske erfaringen som er generert med 1. generasjon er tatt med videre. Samtidig har Toyota forsket, utviklet og testet prototyper gjennom mange år. Dette har ført til at nye Mirai er enda bedre på alle mulige måter.

Toyotas brenselcelleteknologi som opprinnelig er beregnet for personbiler, er utviklet gjennom 30 år. Den har vist seg trygg, avansert og skalerbar. Det arbeides med en lang rekke prosjekter i flere land for å bli kjent med potensialet. Både for en bil som Mirai, men også for å dekke energibehovet i skip, båter, industrivirksomheter og boliger.

Sikkerhetstenking i tre trinn

Akkurat som eierne av Mirai er opptatt av sikkerhetsspørsmål rundt hydrogen, er sikkerhet viktig for ingeniørene hos Toyota. Sikkerhetsfilosofien rundt drivstoffet inkluderer i hovedsak å sørge for alle mulige grunnleggende tiltak for å forhindre at det oppstår hydrogenlekkasjer. Deretter, om en lekkasje skulle oppstå, sørge for at den oppdages og stoppes umiddelbart. Tredje trinn er å forhindre at en lekkasje fører til at hydrogen akkumuleres.

 

Den store, sterke TNGA-L-plattformen

Nye Mirai er bygd på en stor og sterk karosseriplattform med en struktur som begrenser deformering av kupéen i tilfelle kollisjon. Energien i kollisjonen fordeles og absorberes effektivt i konstruksjonen. Disse foranstaltningene er tilpasset den spesielle Mirai-arkitekturen og -teknologien, og reduserer risiko forbundet med hydrogen. De gir selvsagt også god beskyttelse for fører og passasjerer ved front- eller sidekollisjoner, eller påkjørsel bakfra.

Tanker med ekstrem styrke

Drivstofftankene er bygd opp med tre forskjellige lag utenpå hverandre for å oppnå ønsket styrke, holdbarhet og sikkerhet. Innerste lag er en foring av et plastmateriale som forhindrer at hydrogen kan trenge gjennom. Neste lag er et komposittskall som er utviklet for å tåle ekstreme trykkbelastninger og er blant annet forsterket med karbonfibre. Det ytterste laget er så bygd opp av glassfiber som øker styrken ytterligere.

  • Drivstofftanker strategisk plassert

  • Drivstofftankene beskyttet

For å være sikker på at tankene har den nødvendige styrken, testes de med komfortabel sikkerhetsmargin. Trykket som testes er 235% høyere enn det normale driftstrykket. Andre trykkbeholder for gass har gjerne testtrykk begrenset til 150%. Tankene i Mirai kan absorbere 5 ganger så mye kollisjonsenergi som stål. Toyota har nesten 300 unike patenter relatert til konstruksjonen.

Den tryggeste plasseringen

De solide tankene er plassert så beskyttet som mulig i konstruksjonen, og er helt adskilt fra kupéen. Den lengste og største er montert på langs i tunnelen midt i bilen under gulvet. To mindre tanker ligger på tvers lenger bak, én under baksetet og én under bagasjerommet. Den lave plasseringen bidrar til at bilen får et lavt tyngdepunkt og at de stjeler minst mulig plass fra kupéen.

Tilsvarende er også brenselcellene plassert helt separat fra kupéen – i «motorrommet» foran. Slik dette er løst, vil hydrogen fra en eventuell lekkasje enkelt slippe ut og forsvinne i luften utenfor og over bilen.

Hydrogensystemet til nye Mirai

 

Sikkerhet med sensorer

Ved en eventuell kollisjon vil sensorer sørge for å stenge hydrogenflyten øyeblikkelig. Dette for å forhindre at gass når frem til potensielt skadde systemer utfor tanken. Sensorer er plassert strategisk flere steder i konstruksjonen. Eventuelle lekkasjer oppdages umiddelbart. I tilfelle brann eller annen hendelse som får temperaturen inne i tankene til å øke ut over et gitt nivå, vil en ventil med smeltesikring aktiveres. Når ventilen åpner, vil gassen slippe ut kontrollert. Dette forhindrer at tanken sprekker.

Oppfyller strenge, globale testkrav

Et teknisk regulativ er avtalt mellom Europa, Japan og Nord-Amerika. Dette fastsetter de høye sikkerhetskravene alle systemer med hydrogen under trykk må etterleve.

Testpunktene for hydrogentanker er meget omfattende. De må blant annet slippes fra stor høyde, fryses, skades, eksponeres for kjemikalier og legges på bål. I tillegg må de utsettes for så høyt overtrykk at de sprekker. Alt dette for å sikre at de kan tåle et langt livsløp.

Toyotas ingeniører har sørget for at hydrogentankene i Mirai fungerer i henhold til dette regulativet. Det betyr at du som kjøper bilen kan kjøre både utslippsfritt og bekymringsfritt i mange, mange år.

Nye Toyota Mirai – Kjøreglede, utslippsfritt og bekymringsfritt