1. Beyond Zero
  2. Fordeler ved a kjore hydrogenbil
Kontakt oss
Kontakt oss

FORDELER VED Å KJØRE HYDROGENBIL

OBS: Denne artikkelen er fra 2021, og informasjon, regler, satser mm. (inkludert linker til ekstern informasjon) kan være utdaterte!

Regjeringens omfattende hydrogenstrategi ble presentert i juni 2020. Denne viser en prioritert satsning av hydrogen som energibærer i flere sektorer og for mange bruksområder. De ønsker også å fremme gode konkurransevilkår og legge til rette for utvikling og bruk av hydrogen.

I budsjettforslaget av 2021 ble det satt av 100 mill. kroner for å følge opp denne hydrogenstrategien. Dette er gode nyheter, og fremmer vilkårene for videre satsning blant annet for Toyota – og dermed også deg som hydrogenbileier. Det er også tidligere bestemt at hydrogenbiler skulle ha samme fordeler som el-biler. I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at el-bilfordelene skulle videreføres minst fram til 2025 eller 50.000 biler, avhengig av hva som kommer først.

Dette gir deg som hydrogenbileier mange økonomiske fordeler blant annet:

• Ingen engangsavgift.
• Ingen moms ved kjøp
• Lavere firmabilbeskatning (40%)
• Lav årsavgift
• Fritak for bompenger (med noen unntak)
• Mulighet for gratis offentlig parkering i flere storbyer
• Kan kjøre i kollektivfeltet
• Lavere fergeavgifter og fritak i enkelte fylker.

ØKONOMISKE FORDELER

Ingen engangsavgift

Engangsavgift er en særavgift. Denne betales første gang man registrerer et kjøretøy i Norge. Engangsavgiften varierer og beregnes ut ifra faktorer som; avgiftsgruppe, egenvekt, CO2- og NOx-utslipp, i tillegg til slagvolum.

Ingen moms ved kjøp

Merverdiavgift er en avgift som legges på bilens innkjøpspris. For tiden er den på 25%. Ved kjøp av Hydrogenbil bortfaller denne avgiften. Momsfritak for hydrogenbiler godkjennes for to år av gangen av ESA, EFTA`s overvåkningsorgan. Godkjenningen for denne perioden har nylig gått igjennom, denne gangen fram til 2023.

Lavere firmabilbeskatning

Dersom du bruker bil som eies eller leases av arbeidsgiver vil denne fordelen vanligvis bli regnet som lønnsinntekt. Det betyr at du blir trukket skatt av fordelen. Ifølge skatteetaten fastsettes fordelen til 30% av bilens listepris som ny inntil kr. 325.400 og 20% av listepris utover denne. Det er her det er en del penger og spare, for dersom du kjører hydrogenbil vil utregningen ta utgangspunkt i kun 60% av bilens listepris.

Lav årsavgift

Årsavgiften som ble erstattet med trafikkavgift til staten gjør at forsikringsselskapet krever inn denne avgiften sammen med forsikringen. Avgiften blir dermed fordelt etter ønsket betalingsrate. Avgiften for hydrogen og brenselcelle er nesten halvparten av kostnaden for bil med fossilt brennstoff, og utgjør per 1.3.2021 kr. 5,85 per døgn, ifølge trafikkforsikringsforeningen. Satsen settes årlig av Stortinget.

Fritak for bompenger

Hydrogenbiler har, ifølge Fjellinjen fortsatt fritak for bompenger både med og uten AutoPASS, og uten begrensninger, som andre kjøretøy kan ha.

Mulighet for gratis offentlig parkering

Selv om prisene for offentlig parkering nå gradvis ser ut til å øke, er fortsatt hydrogenbiler unntatt parkeringsavgift i noen byer. Ifølge for eksempel Oslo kommune er det gratis å parkere hydrogenbiler på kommunale parkeringsplasser. Det samme gjelder også for flere andre store kommuner i Norge. Andre kommuner igjen, som for eksempel Nordre Follo kommune har halv takst for hydrogenbiler.

Kan kjøre i kollektivfeltet

Hydrogenregistrerte biler, altså biler med HY-skilt, kan fortsatt kjøre i kollektivfelt uten å følge enkelte kriterier som andre kjøretøy. For de som bor litt utenfor bykjernen og jobber i byen, vil dette bety betydelige tidsbesparelser og økt lønnsomhet.

Mulighet for fritak for fergeavgifter

Som en hovedregel skal hydrogenkjøretøy, ifølge riksregulativ for ferjetakster, betale 50% av prisen i den takstgruppe som de tilhører (inkl. fører). Vanligvis tilhører de den laveste takstgruppen, den for MC, men dette kan variere litt i forhold til de forskjellige selskapene eller strekningene.

Flere fordeler

I tillegg til disse offentlige økonomiske fordelene er det også andre fordeler ved å eie en hydrogenbil fra Toyota. Den mest målbare er at prisen på å fylle en hydrogentank, og også tiden man bruker på å fylle, gir besparelser. Prisen på hydrogengass ligger på ca. 108 kr/kg, og den offisielle forbrukstesten på Mirai (Executive variant) ligger 0,79 kg/100 km, noe som gir en pris pr. km på kr 0.85. Dette er samme nivå som moderne hybridbiler.

En annen viktig fordel er at i tillegg til å være en nullutslippsbil, som kun har rent vann som eneste utslipp, er at Mirai faktisk renser luften mens du kjører. Den fanger opp mikroskopiske, forurensende partikler, inkludert svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx) og PM 2,5 partikler. Systemet er så effektivt at det fjerner fra 90 til 100% av partiklene mellom 0 og 2,5 mikron i diameter fra luften som passerer inn i brenselcellesystemet

På toppen av alle disse fordelene får du en bil med svært god kjøreopplevelse, lekker design og avanserte sikkerhetssystemer. Bli med på Toyotas reise mot en verden der vi ikke etterlater oss noe – og nyter fordelene mens vi gjør det.

Sist endret: 7.4.2021