1. Beyond Zero
  2. Brenselsceller
Jeg ønsker å...

HYDROGEN:

DRIVSTOFFET FOR FREMTIDEN
Det dukker ofte opp mange kreative og nyskapende forslag når bransjen skal se for seg fremtidens biler. En sånn idé er allerede virkelighet.
 

Slik blir fremtidens drivstoff

Ofte er det de visuelle overraskelsene som vekker mest oppmerksomhet på de store bilmessene, men det er ingen hemmelighet at bilprodusentene også legger stor vekt på innovasjon av teknologien som får bilene til å kjøre.

Brenselceller (Fuel Cell på engelsk) er en slik teknologi, og den har potensiale til å revolusjonere bilindustrien for alltid. Les mer om fremtidens drivstoff her.

Den norske svømmeren Henrik Christiansen fyller tanken på sin Mirai under åpningen av ny Hydrogenstasjon på Hvam i november 2018.

 

Hva er Brenselceller, og hvordan funker det?

Brenselcelle-teknologien baserer seg på bruk av hydrogen som drivstoff. Du fyller hydrogengass på tanken, slik du før fylte bensin eller diesel, og gassen oppbevares i høytrykkstanker. Når hydrogengassen deretter blandes med vanlig oksygen i en elektrokjemisk celle (brenselcelle), konverteres de to komponentene til elektrisk energi som driverr bilens motor.

Det virkelig store plusset med denne teknologien er at når hydrogen og oksygen kombineres på denne måten, så ender vi opp med et utslipp som kun består av vanndamp!

Mange fordeler for deg som sjåfør

Hydrogenbilen vil bidra til at du som eier får renvasket samvittigheten med tanke på forurensing, men den vil også skape flere fordeler i hverdagen.

For det første vil de hydrogendrevne bilene ha en rekkevidde tilsvarende konvensjonelle bensinbiler, og det vil ikke ta deg mer enn 3 minutter å fylle tanken med gass.

For det andre vil hydrogenbilene være svært godt egnet for det norske klimaet, da gassen ikke påvirkes negativt av kulden om vinteren. I disse bilene kan du også benytte kollektivfeltet, til og med hvis du ikke har med deg passasjerer.

Fem fordeler med hydrogenbil:

1. Like god rekkevidde som bensinbiler
2. Fylles opp på 3-5 minutter
3. Null utslipp – kun vanndamp
4. Velegnet for norsk vinter
5. Gratis bomvei og fri tilgang til kollektivfelt

Det ultimate drivstoff?

I tillegg til at Fuel Cell-teknologien gjør hydrogen til et forurensningsfritt drivstoff, er det en annen stor fordel ved å ta i bruk denne gassen - nemlig at vi har ubegrenset forsyning. Hydrogen kan utvinnes fra en rekke kilder som olje, naturgass, biodrivstoff og kloakkslam, i tillegg til en annen vesentlig kilde du antageligvis har hørt om før: Vann.

Ved å tilsette en liten mengde av natriumklorid (NaCl) til rent destillert vann, for deretter å føre strøm gjennom vannet på tvers av en anode og en katode, skapes det som kalles elektrolysert vann – som hydrogen deretter kan produseres fra.

Dette høres kanskje komplisert ut, men i bunn og grunn er det altså snakk om et drivstoff som lages med vann og som ender opp som vann, med 0 % farlige utslipp.

Toyota langt på vei mot fremtiden

Det er imidlertid ikke bare i konseptbiler Toyota har vist frem brenselcelleteknologien sin. I 2014 ble Toyota Mirai lansert, en fullstendig hydrogendrevet bil som også er 100 % utslippsfri. Navnet Mirai betyr “fremtid” på japansk.

I tillegg har Toyota mer enn 5000 ulike patenter på verdensbasis som blant annet omfatter brenselcelle-teknologi og hydrogen-kraftstasjoner.

På norsk hydrogenforum sine nettsider kan du se en oversikt over Hydrogenstasjoner i Norge, både dagens eksisterende, og stasjoner som planlegges fremover.

Toyota har en uttalt ambisjon om å få fart på masseproduksjonen av hydrogendrevne biler innen 2020, og planlegger byggingen av egne fabrikker for produksjon av de avanserte brenselcelle-stablene.

Håper på hydrogensatsning

Til tross for at teknologien har kommet en lang vei og at det allerede ruller utslippsfrie biler på veiene i dag, lar en ordentlig satsing på hydrogen fra politikere og myndigheter vente på seg. Om folk skal kjøpe og kjøre hydrogendrevne biler, må infrastrukturen med fyllestasjoner være på plass.

Et stortingsvedtak fra 2016 tilsier at det innen 2025 bør etableres 50-100 stasjoner i Norge for å få til en vellykket innfasing av hydrogenkjøretøy, som vil bidra til å nå nullutslippsmålene satt i NTP 2018-2029s klimastrategi. Norsk Hydrogenforum har spilt inn et forslag om et delmål på 30 stasjoner i Sør-Norge innen 2022.

I mai 2018 kunngjorde produsenten av ølet Budweiser, Anheuser-Bush, at de hadde reservert hele 800 hydrogen-lastebiler fra Nikola Motor Company. Avgjørelser som denne viser at viljen finnes og at samfunnet ikke står tilbake for å omfavne nullutslipskjøretøyene, så fremt det legges godt til rette for et skifte.

”Hydrogen-elektrisk teknologi er fremtiden for logistikkoperasjoner, og vi er stolte av å lede an”, uttalte konsernsjef i Nikola, Trevor Milton, i en pressemelding den gang.

Toyota og brenselceller:

- Allerede i 1992 startet Toyota sine forsøk innen bærekraftig mobilitet og bruken av hydrogen.

– Den første Fuel Cell-bilen, “Toyota FCHV” ble solgt i begrenset opplag i 2002.

– Toyota har benyttet sin kunnskap innen hybridteknologi i utviklingen av Brenselcelle-biler.