1. Nybil
  2. Hydrogen explained
Jeg ønsker å...

Toyotas brenselcelleelektriske hydrogendrift

Hydrogendrevne kjøretøy er i bunn og grunn neste generasjon elektriske kjøretøy. Denne nyskapende teknologien drives av en kjemisk reaksjon i brenselcellene fremfor forbrenning av fossilt drivstoff. Brenselceller ble opprinnelig utviklet for å drive romfartøy, men har nå potensial til langt videre bruk.

Hva er hydrogen og hvor kommer det fra?

Hydrogen er det mest utbredte elementet i universet og finnes nær sagt overalt. Hele 75% av universets masse er hydrogen. Det finnes naturlig som et molekyl i nesten alt liv og er en fargeløs, giftfri gass uten lukt som kan lagres i lang tid.

Mest vanlig finnes hydrogen naturlig i vann og biomasse og kan utvinnes ved elektrolyse som bruker fornybar energi fra f.eks. vind-, sol- eller vannkraft og derfor kan gi mangfold og kontinuitet i energitilgang.

Hva er en brenselcellebil og hvordan virker den?

En bil med brenselceller er en elbil som får strøm som produseres der og da i en stakk av brenselceller. Hydrogendrevne biler er bedre for miljøet siden de ikke har utslipp av skadelige gasser eller andre forurensninger under kjøring - bare vann. Som en ny, bærekraftig måte å reise på kan hydrogen også komme fra fornybare energikilder.

Brenselcellen (1) produserer elektrisitet ved å binde hydrogen som er lagret i tankene (2) med oksygen fra utsiden. Dette driver den elektriske motoren (3) og lader batteriet (4).

Hvilke andre bruksområder har hydrogen?

Hydrogen er det mest utbredte elementet i universet og finnes nær sagt overalt. Hele 75% av universets masse er hydrogen. Det finnes naturlig som et molekyl i nesten alt liv og er en fargeløs, giftfri gass uten lukt som kan lagres i lang tid.

Mest vanlig finnes hydrogen naturlig i vann og biomasse og kan utvinnes ved elektrolyse som bruker fornybar energi fra f.eks. vind-, sol- eller vannkraft og derfor kan gi mangfold og kontinuitet i energitilgang.

Har hydrogendrift noen fremtid?

Takket være kontinuerlig teknologisk utvikling er brenselceller for hydrogen i ferd med å bli "mainstream". Som en bærekraftig drivstoffkilde, kan vi forvente å se stadig økt bruk av hydrogenenergi etter hvert som nettverket av hydrogenstasjoner vokser stadig raskere.

Hvilke ambisjoner har Toyota for hydrogen?

Toyotas hydrogensamarbeid i Europa endrer måten transport skjer på, ved å bevege seg mot et hydrogenbasert samfunn. Fra boliger som varmes opp av hydrogen til hydrogendrevne Toyota Mira, er Toyota forpliktet til å beskytte vårt globale miljø for kommende generasjoner.