1. Toyota Forsikring
  2. Veihjelp
Jeg ønsker å...

EUROCARE - VEIHJELP

Toyota Eurocare er inkludert i 12 måneder for alle nye norskregistrerte Toyota fra autoriserte forhandlere i Norge.

Toyota Eurocare - vårt veihjelpsprogram

Å være eier av en ny Toyota er den beste garantien for bekymringsfritt bilhold i mange år. I tillegg til den høye kvalitet og avanserte teknologi som er bygget inn i din Toyota, har du i tillegg med Toyota Eurocare tryggere bilkjøring overalt hvor du ferdes. Ringer du 800 33 105 står et komplett Toyota assistanse-team klar for å hjelpe deg å finne en løsning 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året i 12 mnd.

Toyota Eurocare er inkludert i 12 måneder for alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos autorisert Toyota forhandler i Norge, med følgende unntak: Taxi, kjøreskolebiler, samt kjøretøy registrert på kortidsutleie selskap vil tilbudet begrense seg til veihjelp på stedet eller slep til nærmeste Toyota-verksted.


Telefon i Norge 800 33 105. Når du er i utlandet: +47 22 71 71 05

Toyota Eurocare omfatter følgende tilfeller: Driftsstans, ulykke, uhell; tom drivstofftank, flatt batteri, punktering og til og med mistet nøkler eller låst de inne.

Hvis reparasjon ikke kan utføres på stedet eller samme dag, kan du og dine medpassasjerer velge ett av følgende alternativer:


Hjelp på stedet. Dersom du trenger hjelp på stedet sørger Toyota Eurocare for dette, dersom dette er praktisk mulig. Eventuelle kostnader for deler som må benytte for å utføre hjelpen, dekkes av den enkelte kunde. 

Hotell. Foretrekker du å vente på stedet mens bilen repareres, bestiller og betaler Toyota Eurocare hotellrom for deg og dine passasjerer opptil 4 netter til en pris av maksimum kr 935,- pr. person pr. døgn. Utgifter til mat, telefonsamtaler og liknende dekkes ikke.

Fortsatt trygg reise. Toyota Eurocare bestiller og betaler togbilletter på første klasse for fører og passasjerer, noe som gjør det mulig å reise hjem eller fortsette til reisemålet dersom det ligger innenfor gyldighetsområdet, og dette ikke blir dyrere for Toyota Eurocare. Skulle togreisen ta mer enn 6 timer, kan du som alternativ velge flybillett på Business Class.

Henting av bilen. Hvis Toyota-verkstedet som reparerer bilen din, ligger mer enn 50 km fra stedet du oppholder deg, bestiller og betaler Toyota Eurocare togbillett på 1 klasse èn vei for èn person. Skulle togreisen ta mer enn 6 timer, kan du som alternativ velge flybillett på Business Class.

Tauing. Ved driftsstans som ikke kan utbedres på stedet, fraktes bilen med eller uten tilhenger (50 mm standard tilhengerkule) til nærmeste Toyota-verksted. Dessuten dekker Toyota Eurocare kostnader opptil kr 630,- for eventuell nødvendig oppbevaring av kjøretøyet på annet sted enn verkstedet.

Leiebil. Foretrekker du leiebil, ordner Toyota Eurocare en tilsvarende bil mens din bil repareres - begrenset til 3 dager. Kostnader utover billeien dekkes av bileier. Dersom lokale forhold gjør at leiebil ikke kan skaffes kan ikke Toyota Eurocare holdes ansvarlig.

Informasjon og rådgivning. Ved hvilket som helst problem, stjålet bil, mistet kredittkort, sykdom, behov for juridisk hjelp eller generelle råd, er Toyota Eurocare tilgjengelig for å gi råd eller gi videre beskjed til noen som trenger å bli informert. Vi kan kanskje ikke dekke kostnadene, men Toyota Eurocare kan helt sikkert hjelpe deg å finne en løsning.

I utlandet. Skulle det ikke være mulig å få bilen i kjørbar og sikker stand, ordner Toyota Eurocare med hjemtransport av bilen til nærmeste Toyota-verksted i Norge.

Varighet. Toyota Eurocare er gyldig i 12 måneder fra første registreringsdato og omfatter alle nye norskregistrerte biler solgt av norsk Toyota forhandler med følgende unntak: Utrykkningskjøretøy, militærreg. kjøretøy, kjøretøy som benyttes i konkurranse. For taxi, kjøreskolebiler, samt kjøretøy reg. på korttidsutleie selskap vil tilbudene begrenses til veihjelp på stedet eller slep til nærmeste verksted. De fleste Toyota modeller har vedlikeholdsintervall på 12 mnd eller 15.000 km (det som først inntreffer), men unntak finnes. Sjekk vedlikeholdsintervaller i bilens dokument for garanti og vedlikehold.  

Begrensninger. Toyota Eurocare gjelder ikke under følgende omstendigheter:

Deltakelse i konkurransevirksomhet. Bevisst la være å følge lovene i landet du reiser til. Krig, krigsrisiko, revolusjon, opprør, streik, terrorhandlinger, radioaktivitet, jordskjelv, atmosfæriske forstyrrelser, force majeure. Assistanse uten forutgående kontakt og avtale med Toyota Eurocare. Skade på eiendom eller kostnader forårsaket av driftsstans. Tilbudene vil være begrenset av tilgjengeligheten lokalt. Gjentatte berginger av samme årsak utover 3 berginger, blir belastet kunde. 

Toyota Eurocare er et kombimedlemskap, som bygger på de rettigheter forsikringstaker har i sin bilforsikring. Toyota Eurocare vil i et kombimedlemskap dekke eventuell egenandel og assistansekostnader som ikke dekkes av din forsikring, som for eksempel leiebil. Kostanden avregnes mellom Toyota Eurocare og ditt forsikringsselskap, slik at assistansen innenfor beskrevne vilkår alltid vil være utleggsfri. Næringskunder får ikke dekket momsen på assistanse fra forsikringsselskapet da de har en næringspolise og er da mva-pliktig ifølge brønnøysundregisteret, men de får igjen momsen i ettertid i sitt momsregnskap.

Tar du Toyota Originalservice hos en av våre Toyota-forhandlere i Norge kan du få nye 12 måneder med Toyota Eurocare i inntil 15 år.

Telefon i Norge 800 33 105. Når du er i utlandet: +47 22 71 71 05