Toyota og miljøet

Toyota Hybrid
Toyota og miljøet

Gjennom sin lange historie, har Toyota etablert seg blant verdens ledende selskaper når det gjelder bærekraft og miljø. Alt fra produktutvikling til bilens utslipp, og resirkulering av materialene etter bilens levetid, blir stadig gjennomgått for å redusere Toyotas miljøpåvirkning.

Alle biler påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen. Derfor har vi utviklet et system som heter Eco-VAS (Ecological Vehicle Assessment System). Det bygger på et prinsipp der man ser på all miljøpåvirkning bilen har under sin levetid, fra produksjon til gjenvinning.

Toyota har toppet listen over Global Green Brands i 2011, 2012 og 2013. Bak denne anerkjennelsen ligger mange år med forskning og forbedring av hele vår organisasjon. Som en av verdens ledende bilprodusenter har Toyota et stort ansvar, men også store muligheter til å påvirke utviklingen av våre biler i en bærekraftig retning.
Fremfor alt, er vi forpliktet til at både vår produksjon og våre biler utgjør en så lav miljøbelastning som mulig.

Toyota og miljøtenkning

Toyota har en komplett global strategi for produkt, miljø og fremtidens løsninger for å bygge broen til den globale nullutslippsbilen i morgendagens samfunn. Vi vil være med på løsningen, og har allerede tatt et stort skritt gjennom utviklingen av hybridteknologi.

Som selskap jobber vi hardt for å beholde vår posisjon som en av de globale lederne innen miljø og bærekraft. Dette gjør vi gjennom utvikling av innovative teknologier og vår tilnærming til produkter og tjeneste. Et viktig mål er å redusere CO2-utslippet gjennom bruken av biler vi selger.

/
Hybrid er nøkkelen

Da vi introduserte hybridteknologien i Prius i 1997, var vår visjon å adressere energidiversifisering, luftkvalitet og klimaendringer ved å designe en ny bil. I dag har Toyota en portefølje av ikke mindre enn 27 modeller og en Plug-in hybrid, som selges i 80 land verden over.

Toyota har utviklet sine hybridteknologier og komponenter slik at de kan benyttes i ulike kombinasjoner og med forskjellige drivstoff - og vil være kjerneteknologien for forskjellige miljøbiler som elbiler, plug-in hybrider og brenselcellebiler i det 21. århundre.

/
Grønn design og produksjon

Siden 2007 har ingenting av vårt avfall fra våre europeiske anlegg gått til søppelfyllingen. All produksjon påvirker miljøet. Det er derfor Toyota arbeider målrettet for å redusere avfall, øke energieffektiviteten og kontinuerlig øke andelen av resirkulerbart materiale. Når en Toyota skal utvikles, tar vi hensyn til miljøet allerede på tegnebordet. For å redusere bilens miljøpåvirkning er det ikke nok å fokusere utelukkende på å redusere bilens utslipp:

  • Bilens form, design og vekt er avgjørende for dens innvirkning på miljøet, fordi en aerodynamisk utformet bil med lav vekt krever mindre drivstoff.
  • Biler inneholder ofte plast som er vanskelig å resirkulere. Derfor har vi utviklet en spesiell resirkulerbar plast, utvunnet av planter.
  • Toyota har gått bort fra alle farlige materialer som bly og krom.
  • Drivstofføkonomi og utslipp er et viktig skritt, her ser vi nøye på hva som kan gjøres for å redusere miljøpåvirkningen under kjøring av bilen.
  • Selv om vi i Toyota tror at bensin og dieselmotorer kommer til å forsvinne på sikt, gjør vi alt for å produsere bensin og dieselmotorer på en mer effektiv og mer miljøvennlig måte.
Logistikk

Flytting av bildeler over hele Europa har en klart negativ miljøeffekt, men nøye planlegging og kontinuerlig forbedring av våre prosesser sikrer at dette holdes på et minimum av hva som er nødvendig. Toyota arbeider for å bruke de mest effektive og miljøvennlige metoder for logistikk og levering av biler og reservedeler. Dette dekker alle våre områder der transport er nødvendig.

VLG (Vehicle Logistic Group) er et team med eksperter fra Toyota som er satt ned for å analysere all distribusjon. Vi gjør vårt beste for å bruke de mest effektive alternativer for å redusere antall turer og korte avstander så mye som mulig. Når det er mulig, bruker vi mer karbonvennlige transportmidler som tog- og sjøfrakt.

/
Bilen på veien

De siste årene har det vært stort fokus på luftkvaliteten i norske byer. Spesielt på kalde dager hvor luftkvaliteten forverres. Svevestøv og NOx er de viktigste stoffene som bidrar til luftforurensing og er et økende problem i byene. Toyotas hybridbiler er i dag klasseledende med rekordlavt utslipp CO2 og NOx. Vi lanserte den første Prius Hybrid for 19 år siden, og i dag bidrar ni millioner av Toyotas hybridbiler til både lavere CO2 utslipp og renere byluft på verdens veier.

intelligent-power
Slutten på bilens levetid og resirkulering

Vi tester stadig nye materialer og nye løsninger for demontering av bildeler, slik at vi kan ha en så høy resirkuleringsgrad som mulig. Alle delene i en Toyota er nå tydelig merket med vår "lett å demontere"-stempel.

Biler som blir skrotet inneholder ofte en rekke materialer fra stål og gummi, til plast og kjemiske løsninger. Noen av disse inneholder stoffer som er særlig viktig å ta vare på, såkalte ”farlige stoffer”. Disse stoffene kan forurense jord og grunnvann. Derfor jobber vi for å gradvis fase ut de farlige stoffene i både materiale og bildeler.

/

Selv på en Toyota holder ikke alle deler i hele bilens levetid. Flere av dem må skiftes over tid. For å unngå unødvendig miljøbelastning, har Toyota utviklet en ordning for innsamling av reservedeler hos forhandlere over hele Europa. Delene blir resirkulert og brukes på nytt.