1. firmakunder
  2. Firmabil de vanligste sporsmalene
Jeg ønsker å...

8 vanlige spørsmål om leasing for bedrifter

1. Hva er startleie?

Ved oppstart av leieperioden betaler du en startleie. Startleien er et engangsbeløp som inngår som en del av din totale kostnad. Beløpet vil variere fra modell til modell og eventuelle kampanjer. Som regel er summen på cirka 12 prosent av bilens pris inkludert ekstrautstyr. Husk at størrelsen på startleien påvirker månedsbeløpet. Dersom du ønsker en lavere månedsleie, kan startleien økes.

2. Hva blir månedsbeløpet?

Du betaler et månedsbeløp gjennom hele leasingperioden. Månedsleien blir bestemt ut fra startleie, bilmodell, leasingperiode, utstyr, kjørelengde og restverdi. I tillegg til månedsbeløpet kommer andre vanlige driftskostnader som forsikring, årsavgift, service og drivstoff

3. Hva skjer dersom bilbehovet endres i løpet av leasingperioden?

Mange opplever at bedriftens bilbehov kan endre seg. Da vil Toyota Financial Services være behjelpelige med å finne en løsning og endre leasingavtalen. F.eks.: Om dere ser at kjørelengden blir mer enn avtalt, anbefaler vi å ta kontakt med Toyota-forhandleren, slik at månedsleien kan korrigeres

Dersom bedriften er usikker på bindingstid og fremtidig behov, kan det være en fordel å ta opp et lån for å kjøpe firmabilene. Deres Toyota-forhandler kan hjelpe til med å selge de brukte bilene ved behov.

4. Hva skjer ved endt leieperiode? Hva skjer ved endt leieperiode?

Bedriften får beskjed fra Toyota Financial Services fire måneder før leasingperioden går ut. Dere avtaler tidspunkt for overlevering av bilen med Toyota-forhandleren.

5. Kan det komme ekstra kostnader ved overlevering?

Når dere leverer tilbake bilen, tar bedriften og forhandleren en gjennomgang sammen før begge parter signerer på et mottakskontroll-skjema. Er bilen behandlet normalt, vil dere ikke få noen tilleggsbelastning

Les mer om innlevering av bilen og hva som regnes som normal slitasje her.

6. Hvor mye må jeg betale i skatt?

Ansatte som bruker en bil som eies eller leases av arbeidsgiver, har med dette en firmabil. Fordelen av å disponere en firmabil regnes som lønnsinntekt, og den ansatte blir dermed fordelsbeskattet. Størrelsen på fordelsbeskatningen varierer etter type bil, alder på bilen og distansen den ansatte kjører i jobbsammenheng hvert år.

7. Kommer det uforutsette kostnader?

For å holde god kontroll med kostnadene, anbefaler vi å følge disse rådene for vedlikehold av firmabil. Vi anbefaler også alle bedrifter som skal sette sammen en bilpark, om å sette opp en bilpolicy for bedriften. En bilpolicy kan si noe om hvilke typer biler bedriften kan tilby de ansatte med behov for firmabil og hvilke forpliktelser den ansatte som disponerer firmabil har med tanke på bruk og vedlikehold. Her kan bedriften finne eksempel på en bilpolicy.

8. Hva er unormal slitasje?

En bil er en bruksgjenstand og en leasingbil kan leveres tilbake med normal slitasje. Bærer bilen preg av hardt bruk og har skader, kan bedriften bli belastet for dette.
Eksempler på unormal slitasje er skader på dekk eller felger, lett synlige riper som må lakkeres, steinsprut som ikke er utbedret, skader eller hull i dashbord, setetrekk og lignende, samt lukt som ikke lar seg fjerne fra for eksempel røyk, mat eller dyr. For varebiler vil det forventes av normal slitasje medfører noe riper og slitasje i lasterommet.

Toyota følger bransjeretningslinjene som er utarbeidet av NBF (Norges Bilbransjeforbund) og Finfo (Finansieringsselskapenes Forening). Dersom det skulle oppstå en uenighet, vil en nøytral tredjepart kobles inn for å gjøre en vurdering av slitasjen.