1. Nyheter
 2. Aktuelt
 3. Toyota Hilux med brenselceller
Jeg ønsker å...

Nå starter utviklingen av Toyota Hilux med brenselceller

Drevet av utviklingen i markedet og Toyotas helhetlige tilnærming til mobilitet innenfor alle sektorer, har selskapet identifisert en ny mulighet til å tilby et nullutslippsprodukt i varebilmarkedet.
  • Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd og samarbeidspartnere får støtte fra den britiske regjeringen gjennom en såkalt APC-ordning (Advanced Propulsion Centre) til utvikling av en nullutslippsbil.

  • Prosjektet tar sikte på å utvikle en prototype av Toyota Hilux drevet med brenselceller for hydrogen.

  • Toyotas 2. generasjon brenselcelleteknologi vil bli brukt for å lage prototypen.
Drevet av utviklingen i markedet og Toyotas helhetlige tilnærming til mobilitet innenfor alle sektorer, har selskapet identifisert en ny mulighet til å tilby et nullutslippsprodukt i varebilmarkedet. Toyotas søknad i fjor om APC-midler presenterte et prosjekt for å utvikle nye og renere teknologier og ble innvilget. APC spiller en fundamental rolle for den britiske bilindustrien og gir unike muligheter for bransjen til å forberede seg på fremtidige, teknologiske krav. Finansieringen støtter spesifikt forskning og utvikling på et sent stadium som bringer produkter videre fra dokumenterte konsepter til ferdige prototyper av kjøretøy.
 • Konsortiet som står bak konseptet, ledes av Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd. (TMUK) og får finansiert utviklingen av en Hilux drevet av brenselceller. I samarbeid med velkvalifiserte partnere innen teknisk utvikling som er basert i Storbritannia, Ricardo, ETL, D2H og Thatcham Research, er målet for prosjektet å tilpasse Toyotas komponenter for brenselcelleteknologi av 2. generasjon (som er brukt i den nyeste Toyota Mirai) til å transformere en Hilux til en elektrisk bil med brenselceller. Mens TMUK leder prosjektet, vil folk fra F&U-avdelingen i Toyota Motor Europe (TME) gi teknisk støtte slik at gruppene i Storbritannia kan bygge sin egen ekspertise og kunne utvikle neste generasjon hydrogenbaserte drivverk selvstendig.
I mer enn 20 år har Toyota arbeidet med en flerdelt-strategi til karbonnøytralitet ved å tilby en rekke forskjellige løsninger, inkludert hybridelektriske, plug-in hybridelektriske, batterielektriske og brenselcelleelektriske. En vellykket utvikling av en transportsektor basert på hydrogen, er en viktig del av arbeidet mot et slik mål. Rammene for finansieringen forutsetter at de første prototypene av den nye bilen produseres på TMUKs anlegg i Burnaston i løpet av 2023. Videre er målet å forberede en serieproduksjon i mindre skala etter at prototypene har vært gjennom tester og levert tilfredsstillende ytelser. Prosjektet er en spennende mulighet til å undersøke enda et nytt bruksområde for Toyotas brenselcelleteknologi, denne gangen i et segment som er viktig for en rekke bransjer og virksomhets­områder og vil støtte sektorens tiltak på veien mot nullutslipp.
 • “Storbritannia er et av nøkkelmarkedene for pick-uper og er et viktig marked for Toyota. Denne finansieringen gir en enorm mulighet til å utvikle en nullutslippsløsning for et kritisk markedssegment.
  Vi ønsker å takke den britiske regjeringen for finansieringen som setter konsortiet i stand til å starte utviklingen av et brenselcellebasert drivverk for Toyota Hilux og bidra til vår ambisjon om karbonnøytralitet.” 

  Matt Harrison, president og CEO i Toyota Motor Europe.

Om konsortiet:

Ricardo – en global konsulentvirksomhet innen engineering og miljø som spesialiserer seg innen transport, energi og knappe ressurser. De bidrar til teknisk integrasjon av brenselcellekomponentene i Hilux-chassiset.

ETL – (European Thermodynamics) har forpliktet seg til å levere integrerte termiske styringssystemer gjennom avansert design og innovasjon.

D2H - D2H-gruppen leverer engineeringtjenester på høyt nivå innen simulering, modellering, aerodynamikk, termodynamikk og design for motorsport og andre høyytelsesbransjer.

Thatcham Research – ble etablert av bilforsikiringsbransjen i 1969 med mål om å beholde eller redusere kostnadene i forbindelse med motorforsikringskrav samtidig som sikkerhetsstandardene ble opprettholdt. De bidrar innen kollisjonssikkerhet og forsikringsvurderinger.

Toyota ser hydrogen som en nøkkelfaktor mot karbonnøytralitet i kombinasjon med brenselceller for mobilitet og også på andre felt enn transport. Som foregangsaktør innen hydrogen, er Toyotas brenselcelleteknologi allerede integrert i personbiler, busser, lastebiler, tog og skip i tillegg til stasjonære applikasjoner hos en rekke virksomhetskunder og andre utstyrsprodusenter. For å imøtekomme den økende etterspørselen i regionen, startet TME produksjon av 2. generasjon av sine kompakte brenselcelle­moduler i Europa i januar 2022.