Nullutslippsbilen som fungerer som luftrenser


Ikke bare null, men mer enn bare null

Det er mye som blir annerledes når en bil bygges for å gå på luft og hydrogen. På Toyota Mirai fylles tanken på 5 minutter og da har den drivstoff nok til å kjøre 650 kilometer. Og selv om den kalles en nullutslippsbil, blir det faktisk et par biprodukter når bilen produserer elektrisk energi under kjøring. Det ene er rent vann. Det andre er renset luft!

toyota mirai
Få oversikt over miljøfordelene med Mirai

I hydrogenbilen Toyota Mirai hentes også drivstoff fra tank og blandes med luft. Men før hydrogen og luft møtes, går luften gjennom en omfattende rensing i et fysisk og et kjemisk filter. Når hydrogen og oksygen fra lufta så møtes i brenselcellene, dannes elektrisk energi. Denne prosessen er helt fri for CO2, nitrogenoksider og partikler, det dannes bare litt rent vann.

Luftrensingssystemet i Mirai er konstruert slik at luften som hentes inn først må passere et filter med aktivt karbon og magnesiumdioksid. Dette fjerner partikler og stabiliserer nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk. Dette filteret binder kjemiske substanser som har forurenset den luften som hentes inn foran bilen. Et eget luftfilter renser deretter luften for eventuelle støvpartikler.

Lufta som ikke er brukt og som slippes ut bak bilen, er renset og renere enn den som ble hentet inn foran bilen.

Se hvordan filtreringssystemet fungerer

Les mer

Sikkerheten rundt hydrogengassen i Mirai Sikkerheten rundt hydrogengassen i Mirai Siden 2015 er flere tusen Toyota Mirai hverdagstestet. Vanlige bileiere har kjørt millioner av kilometer i USA, Storbritannia, Danmark, Tyskland og Japan. Smart Bodø Smart Bodø «Nye smarte Bodø» er sannsynligvis det mest ambisiøse smartby-prosjektet i Norge. Målet er å skape en grønn fremtidsby i verdensklasse.  Hydrogenbilen med eget kraftverk Hydrogenbilen med eget kraftverk Til forskjell fra batterielektriske biler som lades med strøm som blir produsert i sanntid under lading, er Toyota Mirai en elbil som lager elektrisk energi mens den kjører. Nye Toyota Mirai Nye Toyota Mirai Hydrogen i sin vakreste form