1. Beyond Zero
  2. Hydrogen fyllestasjoner
Kontakt oss
Kontakt oss

HYDROGEN FOR ALLE

Nå kommer storsatsningen på hydrogen som drivstoff. Først ut er det danske selskapet Everfuel, som har planer om å bygge et bredt nettverk av hydrogenstasjoner i Norge, Sverige og Danmark. De forteller at de har som mål at 1/3 av befolkningen skal bo under 15 km fra en hydrogenstasjon innen 2023.

Everfuel bygger ut

I første omgang vil Everfuel fokusere på Norge sør for Trondheim, og ønsker å dekke alle de mest trafikkerte områdene. I slutten av april i år vil det åpne en ny fyllestasjon for hydrogen på Hvam i Lillestrøm, og i juli vil det åpne en stasjon i Åsane utenfor Bergen. Begge disse stasjonene vil være tilgjengelige for personbiler, inkludert Mirai. Og det stopper ikke der – innen 2023 skal Everfuel åpne 12 til 15 nye stasjoner. Målet er at hydrogen skal være et levedyktig alternativ til bensin, diesel og elektrisitet.

Helge Skaarberg Holen er Everfuels Business Development Manager i Norge. Han peker også på viktigheten av å kunne møte den økte internasjonale etterspørselen på hydrogen i Norge fremover. - Hydrogen kommer til å erstatte fossilt drivstoff i stor skala i fremtiden, og både transportselskaper og turister vil trenge hydrogen når de kommer hit, forteller Skaarberg Holen.

Everfuel jobber med å gjøre hydrogen tilgjengelig for nullutslippskjøretøy over hele Europa. Dette inkluderer både produksjon, distribusjon og fyllestasjoner. De uttaler at hydrogengassen de produserer er et 100 % rent drivstoff, fremstilt med fornybar energi, og at gassen er nøkkelen til elektrifisering av transportsektoren i Europa og en bærekraftig fremtid. Everfuel binder hele hydrogenkjeden sammen fra start til slutt, for å gjøre hydrogengass tilgjengelig for alle i Europa. Dette gjør de ved å tenke nytt og innovativt, samtidig som de effektiviserer produksjon og distribusjon.

Behovet for hydrogen vil øke

Et annet selskap som også etablerer hydrogenstasjoner i Norge er Hynion. Per i dag driver de Skandinavias travleste hydrogenstasjon som ligger på Høvik. Selv kan de fortelle at det i løpet av første halvår 2021 vil komme ytterligere en stasjon i Porsgrunn, i tillegg til en i Gøteborg.

- Hydrogen er en god løsning for kjøretøy som skal kjøre langt og lenge, uten mulighet til lange ladestopp. Behovet for hydrogenstasjoner vil derfor bli stort, og Hynion ønsker å utvikle et godt samarbeid med de tidlige brukerne for å bygge opp et effektivt stasjonsnettverk, skriver de på sine nettsider.

I løpet av 2022 vil de ha åtte hydrogenstasjoner i tilknytning til store byer i Norge og Sverige, før de har som mål etablere rundt 30 hydrogenstasjoner i Skandinavia og Nord-Europa i årene som følger. Nøyaktig hvor og når dette vil skje, er avhengig av brukernes behov på de ulike beliggenhetene.

Det satses på hydrogen

Det er mye penger som legges i satsingen på hydrogen. Utviklingen av hydrogennettverket i Norge er en del av planen om å investere 1,5 milliarder kroner i utviklingen av en bærekraftig verdikjede for hydrogen i Europa. I tillegg er utviklingen av hydrogennettverket et krav fra både EU og Norge. Everfuel viser til beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), som anslår et nasjonalt behov for 3.000 hydrogenbusser og 7.000 tunge hydrogenlastebiler innen 2030, for å nå målene om kutt i klimagassutslippene.

Behovet for økt antall busser og lastebiler som går på hydrogen, vil igjen gi et positivt utslag for utviklingen av fyllestasjoner for hydrogen, da også for personbiler.

Hydrogen for alle

På nåværende tidspunkt er det fyllestasjoner for hydrogen tilgjengelig i Bærum og i Trondheim, men som sagt vil dette raskt utvides til et større nettverk av stasjoner i store deler av Norge. Så fort flere stasjoner er på plass, vil hydrogen være et godt alternativ til bensin, diesel og elektrisitet. Slik du bruker en bensinpumpe, kan du fylle tanken på Mirai på under 5 minutter på en hydrogenstasjon.

Når det gjelder prisen på brenselceller, er denne allerede halvert siden 2007. Prisen på hydrogengass ligger på ca. 108 kr/kg, og nye Mirai rommer 5,6 kg. En full tank på Mirai gir ca. 650 km rekkevidde, så dette vil med andre ord være billigere enn bensin og diesel.

Hydrogenstasjoner

Fyllestasjon er som nevnt en svært viktig brikke for å kunne omsette hydrogenbiler. Per dags dato er det to operative fyllestasjoner på henholdsvis Høvik i Sandvika utenfor Oslo (Hynion) og i Trondheim, ASKO (Privat). Det er planlagt åpning av tre nye fyllestasjoner i 2021. De blir plassert henholdsvis i Hvam, Romerike (Everfuel) i mars/april. Åsane, Bergen (Everfuel) i løpet av 2.kvartal. Oslo, Alnabru (Everfuel) i løpet av 3.kvartal

Sist endret: 29.03.2021
Kilder:  https://www.everfuel.com/news/
http://www.hynion.com/no/ambisjoner