1. Elektrifisert
  2. Hydrogen-elektrisk
Jeg ønsker å...

HYDROGEN BRENSELSCELLE

Hydrogen + Kjøreopplevelse = Vann = Nullutslipp!

Med over 500 kilometer rekkevidde, og utslipp av kun rent vann, har våre hydrogen-/brenselcellebiler potensiale til å revolusjonere måten verden ser på bruken av bil. I 2014 tok vi initiativ i kappløpet mot nullutslipp ved å produsere den første hydrogenbilen i verden. Idag er vi stolte av å ha tatt brenselcelleteknologien videre til nye høyder ved å introdusere vår nye andregenerasjons Mirai. Vi betrakter Mirai som det mest visjonære innen ren mobilitet som finnes på noen vei noe sted idag.

Det neste steget i kappløpet mot nullutslipp

Tradisjonelle elektriske biler belager seg på lagring av elektrisitet i et batteri for å kunne benytte seg av denne ved et senere tidspunkt. Som et alternativ til denne teknologien fungerer brenselcelleteknologi ved at en kjemisk reaksjon, eksempelvis mellom hydrogen og oksygen, oppstår inne i en "brenselcelle". For å generere denne reaksjonen benytter hydrogenbiler, som navnet tilsier, grunnstoffet hydrogen som drivstoff.

Du fyller tanken fra en pumpe på tilnærmet samme måte som man er kjent med fra tradisjonelle bensin- eller dieselbiler. Påfylling tar i underkant av 5 minutter, og når bilen er tilbake på veien vil du kunne nyte en like trygg, praktisk og fornøyelig kjøretur som du også ville gjort i en tradisjonell drivstoffbil. Forskjellen ligger altså hovedsaklig i at vann erstatter eksos, og du skåner miljøet for påkjenningen av bilens utslipp. 

Ren og trygg energi

Hydrogen er et rent, trygt og naturlig grunnstoff vi alle er omgitt av til enhver tid. Faktisk er det slik at hydrogen utgjør hele 70% av all materie i hele universet! Ved siden av at dette på en god måte illustrerer hvor lite mystikk som knytter seg til hydrogen som stoff, betyr det samtidig at det kan utvinnes lokalt hvor som helst. Dersom man i tillegg benytter fornybare energikilder når man foretar denne utvinningsprosessen, har hele produksjons- og forbrukssyklusen potensiale til å foregå fullstendig karbonnøytralt.

Et pan-europeisk initiativ for bygging av et suppleringsnettverk for hydrogen er på trappene, og i årene fremover er det planlagt en gradvis økning i antallet fyllestasjoner for hydrogen fra de omlag 200 stasjonene som er i drift idag. Selve påfyllingsprosesen foregår i praksis med en tilsvarende pumpe som man kjenner fra tradisjonelle bensinstasjoner, og er for deg som forbruker like enkel, trygg og velkjent som den er på dagens bensin- og dieselbiler.

Hydrogenbyen Woven City - der fremtiden skjer idag

Brenselcellebiler som Mirai markerer bare starten på det ubenyttede potensialet som ligger i hydrogenkraft. Hydrogenbasert energi er et reelt og gjennomførbart alternativ til fossile brennstoffløsninger, og det er ingen grunn til å begrense bruken til kun personbiler. Det er fullt mulig å visualisere på sikt at både all offentlig og komersiell transport, såvel som store deler av samfunnet som helhet, en dag kan operere fullstendig hydrogenbasert.

Det er lov å drønme om en fremtid der våre barn og barnebarn kan bo i en karbonnøytral verden, der all kraft er fornybar, der alt behov for energi er dekket, og der en av vår tids største miljøutfordringer ikke lenger er en bekymring.

Vi i Toyota ønsker å gjøre det vi kan for å realisere denne drømmen, og vår brensescelleteknologi utgjør allerede en stor forskjell. Vi gir idag hydrogenkraft til alt ifra gaffeltrucker til tungtransport, i form av både lastebiler og busser. I 2017 lanserte vi til og med verdens første skip som ikke bare drives av hydrogen, men som også kan utvinne sin egen - Energy Observer.

Nå tar vi steget videre til neste nivå, og byggingen av Woven City  - vår prototyp på en fullstendig hydrogenbasert by - satte første spadetak i mars 2021, og er allerede godt i gang. Byen kontrueres ved foten av det velkjente Fujifjellet i Japan, og målet er å vise at det er fullt mulig å skape et totalt hydrogendrevet og energimessig selvforsynt samfunn til det som i første omgang vil bli over 2000 innbyggere.

OPPDAG MIRAI

Vår nye Mirai flytter grensene for hva som kan oppnås ved hjelp av hydrogenkraft. Med en rekkevidde på over 30% mer enn forgjengeren, er den allikevel ikke bare spennende å kjøre og gir ekstrem ytelse - den er også estetisk utformet og vakker å se på.

POST https://dxp-webcarconfig.toyota-europe.com/v1/model-filter-results/no/no?model=mirai