1. HMS Page
Jeg ønsker å...

Sikkerhetsdatablad

HMS – datablad

Er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie.På dette nettstedet kan du søke, vise, skrive ut og laste ned Sikkerhetsdatablad fra Toyota Norge AS.


Sikkerhetsdatablad fra Toyota oppfyller til enhver tid gjeldende norske lover og forskrifter og er laget etter EU-standard. I henhold til myndighetenes krav vil også Sikkerhetsdatabladene automatisk sendes ut til forhandlere som har kjøpt et produkt med tilhørende Sikkerhetsdatablad innen en fastsatt periode. Sikkerhetsdatablad er ment å være et hjelpemiddel for å gi brukeren nok informasjon om kjemikalier til å kunne håndtere dem på en forsvarlig måte. Kravet til utarbeidelse av Sikkerhetsdatablad står omtalt i Arbeidsmiljøloven. Det vil alltid være de sist oppdaterte Sikkerhetsdatabladene som er tilgjengelig.

Sikkerhetsdatablader vil kunne vises både i HTML- og PDF-format. Det samme gjelder skriftlig instruksjon til sjåføren (transportuhellskort) og merkeetiketter.

Nedenfor kan du søke etter Toyota Sikkerhetsdatablader. Velg enten å søke på delenavn eller delenummer.

Finner du ikke det du søker etter? Prøv med færre tegn, eller uten bindestrek, punktum m.m. i søkefeltet og la søketype stå på "Inneholder".