1. firmakunder
  2. Toyota forsikring miniflate
Jeg ønsker å...

Toyota Forsikring Miniflåte

Har din bedrift valgt Toyota Leasing Plus eller vår komplette løsning for Biladministrasjon, gir dette også muligheten til å benytte Toyota Forsikring Miniflåte.

 Toyota Forsikring Miniflåte er den anbefalte totalløsningen for litt større bilparker. Hele bilholdet blir enkelt å administrere, samtidig som bedriftens biler ivaretas av svært gunstige forsikringsvilkår. Forsikringen innlemmes i bilholdet, hvor årlig pris periodiseres og inngår i den månedlige fakturaen for bilen sammen med øvrige driftskostnader. Det stilles heller ingen krav til opparbeidet bonus. Det er mulighet for å velge mellom 12 000 kr eller 20 000 kr i egenandel på Kasko.

Gjelder nye biler leaset via Toyota Kreditbank GmBH. Prisløsning er basert på bilens verdi, kjørelengde og valgt egenandel. Toyota Forsikring Miniflåte leveres i samarbeid med Gjensidige.

DEKNINGER FOR MINIFLÅTE

   
  Dekning Egenandel
ANSVAR:    
Personskade Ubegrenset Ingen
Tingskade Inntil kr 100 000 000 Kr 5 000
Rettshjelp Inntil 100 000 Kr 4 000 + 20% av omk.
ULYKKE:    
Død Inntil kr 100 000 Ingen
Invaliditet Inntil kr 200 000 Ingen
GLASS:    
Skifte av rute eller glasstak Ubegrenset Kr 3000
Reparasjon av rute eller glasstak Inntil kr 500 Ingen
KASKO:    
Plutselig ytre skade på motorvogn Ubegrenset Kr 12 000 / 20 000
Ekstrautstyr Inntil kr 10 000  
Verktøy Inntil kr 100 000  
Personlig løsøre Inntil 5 000  
Leiebil Inntil 30 dager (Gjensidige avtaleverksted)  
Veihjelp   Kr 2 000
Brann/Tyveri   Kr 6 000