1. firmakunder
  2. Ved skade
Jeg ønsker å...

Ved skade

I Toyota Forsikring er du i trygge hender om en skade skulle inntreffe. Våre kompetente skadebehandlere og Toyota-verksteder er klare til å ta hånd om deg og dine verdier som er forsikret hos oss. Du får dermed den service og trygghet du har behov for i en skadesituasjon. 

Meld skade på tlf.: (+47) 987 01 112
Meld skade på nett herOpens in new window

Post: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo