1. Slette personopplysninger
Jeg ønsker å...

Hvordan slette personopplysninger fra bilen

Personopplysninger som er lagret i en bil kan potensielt skape problemer når den skifter eier. Dette bør du gjøre for å sikre personvernet, enten du skal selge eller har kjøpt ny bil.

Toyotas biler er utstyrt med moderne teknologi som skal gi brukeren en sømløs kundeopplevelse. Dette innebærer blant annet bilens multimediasystem, men også oppkobling ti MyT app og Min Toyota Kundeportal. Gjennom disse kan det være registrert et stort spenn av personopplysninger for å gjøre tjenestene bedre for deg som kunde.

 • Hvilke personopplysninger ligger i bilen?

  Bilen har ingen tilgang på dine personopplysninger før du gir den det ved å bruke multimediasystemet. Da vil du blant annet kunne spille din favorittmusikk, koble til telefonlisten din og navigere hjem til din hjemmeadresse. Disse opplysningene er kun lagret i bilen og deles ikke med noe andre.

  I tillegg har Toyota som ekstra service laget Min Toyota Kundeportal og MyT app. Her får du full oversikt over din bil og ditt bilhold, slik at det blant annet skal bli sikrere og morsommere å kjøre.

  Når du selger bilen må du alltid passe på å slette disse opplysningene. Det bør du også gjøre dersom du har kjøpt en bil der tidligere eier ikke har gjort det.

Hvorfor er det viktig å slette personopplysninger?

Dine personopplysninger er private og bør derfor ikke havne i hendene på uvedkommende. Derfor bør du alltid slette opplysningene når bilen skifter eier eller bruker. Spesielt er det to scenarioer der personvernet settes i fare, dersom opplysningene ikke blir slettet.

Den ene er at ny eier av bilen får tilgang på informasjon som tidligere eier har lagret i multimediaenheten. Det kan være telefonnummer, adresser og lignende.

Den andre er at tidligere eier fortsetter å motta kjøre- og posisjonsdata fra en bil vedkommende ikke er eier av lenger. Derfor er det viktig å slette opplysningene enten du selger bilen eller du har kjøpt den brukt.

Slette personopplysninger fra multimediasystem

Toyotas multimediasystem gir deg tilgang til din telefon og kontaktliste. Via telefonen kan du også koble til populære apper som Spotify, WhatsApp og Google Maps. I tillegg bruker du den til navigering.

For å slette personopplysninger fra ditt multimediasystem følger du instruksjonene i bilens brukerveiledning.

 • Slette personopplysninger fra MyT App

  Ved salg av bil er det selgerens ansvar å slette bilen fra sin MyT-konto. Dette er spesifisert i vilkår for bruk av tilkoblede tjenester. Du trenger ikke å slette kontoen, bare bilen, slik at du har mulighet til å knytte en ny Toyota til kontoen i fremtiden.

  Alle data vil bli slettet permanent når du sletter bilen fra kontoen. Følg instruksjonene i appen for å slette informasjon om bilen.

Slette personopplysninger fra Min Toyota kundeportal

I likhet med MyT app, er det selgers ansvar å slette bilen fra Min Toyota Kundeportal. Her holder det også å slette kun bilen, ikke hele kontoen. All informasjon om bilen blir slettet permanent og kan ikke hentes frem igjen. Følg instruksjonene i kundeportalen for hvordan du sletter opplysningene.

Dersom du allerede har slettet bilen fra MyT app, trenger du ikke gjøre noe i kundeportalen. Når en bil slettes fra det ene stedet, vil den samtidig slettes fra den andre portalen.

Toyota tar ditt personvern på alvor

Vi i Toyota jobber for å utvikle og tilby den beste og mest moderne teknologien. Dette er med på å gjøre kjøreopplevelsen enda bedre og tryggere for deg.

Samtidig tar vi ditt personvern på alvor. Toyota Norge følger retningslinjer og anbefalinger fra Datatilsynet og GDPR-regler. Derfor skal du alltid være trygg på at ditt personvern er ivaretatt når du kjører en Toyota.Artikkel sist oppdatert desember 2020 og informasjon korrekt ved tidspunkt for publisering.