1. Toyota-eiere
  2. Tilkoblede Tjenester
  3. MyToyota
  4. MyToyota - Viktig informasjon ved bruk av fjernstyrte tjenester
Jeg ønsker å...

MyToyota VILKÅR

1. Vær oppmerksom på at fjernstyrte tjenester er vist her kun for illustrasjon. Ta kontakt med Toyota-forhandleren for informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige i ditt land.

2. Noen funksjoner er modellavhengige. Ta kontakt med Toyota-forhandleren for informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige på modellen din.

3. Vær oppmerksom på at fjernestyrte tjenester for klimakontroll kanskje ikke er tilgjengelige i ditt område basert på lokal lovgivning. Ta kontakt med Toyota-forhandleren for informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige i ditt land.

4. Når du bruker fjernstyrte tjenesater, må du sørge for at:

  • Kjøretøyet er fullstendig avslått, og du sjekker sikkerheten til kjøretøyets omgivelser. Pass på at det ikke er mennesker eller dyr inne i kjøretøyet.
  • Ikke bruk systemet hvis panseret er åpent eller når kjøretøyet er parkert innendørs uten ventilasjon.
  • Bruk denne tjenesten kun når det er nødvendig. Vær respektfull for miljøet og minimer all overdreven støy eller luftforurensning.
  • Vennligst respekter alltid lokale og nasjonale lover som kan begrense bruken av disse tjenestene i ditt område (for eksempel: i enkelte regioner kan denne tjenesten være forbeholdt elektriske kjøretøy eller private veier).