1. Nyheter
 2. Aktuelt
 3. Toyota bidrar til bærekraftig mobilitet for Paris 2024
Jeg ønsker å...

Toyota bidrar til bærekraftig mobilitet for Paris 2024

Toyota er den verdensomspennende mobilitetspartneren til den internasjonale olympiske komité og den internasjonale paralympiske komité, og har begynt å gjøre de første leveransene av kjøretøy for å støtte de olympiske og paralympiske lekene Paris 2024.
  • Toyota starter leveranser av kjøretøyer for å støtte de olympiske og paralympiske lekene i Paris 2024.
  • Overleveringen markerer en milepæl i mer inkluderende og bærekraftig mobilitet.
  • Toyotas særegne visuelle identitet for Paris 2024 ble avduket på seremonien for overleveringen av nøklene til kjøretøyflåten, og fremhevet Toyotas strategi for karbonnøytralitet, hvor ulike teknologier som benyttes identifiseres med dedikerte farger.
  • Toyotas mobilitetstjenester KINTO tilbyr allerede effektive transportløsninger til Paris 2024-ansatte under forberedelsene til lekene.
  • C+Walk S-enheter gjør at Paris 2024-ansatte kan bevege seg fritt inne i Pulse-bygningen.
  • Sermonien for overlevering av nøklene til kjøretøyflåten fant sted 1. mars, mot det ikoniske bakteppet av Paris 2024 hovedkontoret (Pulse-bygningen)

Toyota er den verdensomspennende mobilitetspartneren til den internasjonale olympiske komité og den internasjonale paralympiske komité, og har begynt å gjøre de første leveransene av kjøretøy for å støtte de olympiske og paralympiske lekene Paris 2024. Dette understreker Toyotas forpliktelse til å gjøre Paris 2024 til et innovativt utstillingsvindu for inkluderende og bærekraftig mobilitet. Det starter med å sørge for at idrettsutøvere, interessenter, ansatte, frivillige og tilskuere alle kan bevege seg trygt rundt med redusert miljøpåvirkning.

Sermonien for overleveringen av nøklene til kjøretøyflåten for Paris 2024 fant sted 1. mars, mot det ikoniske bakteppet av hovedkontoret for Paris 2024 (Pulse-bygningen), i nærvær av Tony Estanguet, president for Paris 2024, Yoshihiro Nakata, president og administrerende direktør Toyota Motor Europe, Frank Marotte, administrerende direktør i Toyota Frankrike og Didier Gambart, president KINTO Europe.

Denne symbolske begivenheten markerer ikke bare samarbeidet mellom Toyota og de olympiske og paralympiske lekene Paris 2024, men avslører også den spesialdesignede visuelle identiteten for Paris 2024 og fremhever Toyotas strategi for karbonnøytralitet, hvor ulike teknologi som benyttes under lekene identifiseres med dedikerte farger.

Totalt vil Toyota tilby en personbilflåte på mer enn 2650 elektrifiserte biler og 700 elektriske «last-mile» mobilitetsløsninger. Blant disse løsningene er 250 Accessible People Movers (APM), redesignet for Paris 2024, og produsert i Europa.
 

Toyotas visuelle identitet i Paris 2024

 • Under de olympiske og paralympiske leker Paris 2024 vil alle Toyota-kjøretøy, inkludert den elektrifiserte flåten og avanserte mobilitetsløsninger, benytte en spesialdesignet Paris 2024 visuell identitet, som fremhever det sterke partnerskapet mellom Toyota og lekene. Den unike designen vil understreke Toyotas strategi mot karbonnøytralitet, der hver av teknologiene som er til stede under lekene, vil kunne identifiseres gjennom dedikerte farger.

  Kjøretøyene drevet av hydrogen og brenselceller identifiseres med en blå farge (blå representerer fargen på vann, det eneste utslippet fra kjøretøyet). De batterielektriske kjøretøyene er grønne (grønt representerer naturen som betyr nullutslipp fra batterielektrisk), mens lilla ble valgt for hybrid- og plug-in hybridbiler, som den tredje fargen som også benyttes på arenaene til Paris 2024.

"Multi-path" strategi som viser forpliktelse til karbonnøytralitet

Bærekraft er en viktig del av Toyotas forpliktelse til å bygge en bedre verden, understreket av Environmental Challenge 2050, hvor selskapet har som mål å oppnå karbonnøytralitet på globalt nivå – og i Europa innen 2040.

-Hos Toyota er vi glade for å ta fatt på denne reisen med Paris 2024, som et eksempel på vår forpliktelse til banebrytende bærekraftige mobilitetsløsninger. Vår flerveistilnærming for å redusere karbonutslipp er kjernen i Toyota-flåten som skal gjøres tilgjengelig for den olympiske og paralympiske familien i Paris 2024. Toyota vil bringe en 100% elektrifisert personbilflåte til Paris, i tråd med vår forpliktelse til å redusere karbonutslipp, sa Yoshihiro Nakata, President og CEO i Toyota Motor Europe.

Paris 2024-ansatte får mobilitet med KINTO bildeling

I tillegg til å levere de offisielle flåtekjøretøyene for Paris 2024, har de ansatte i organisasjonskomiteen allerede opplevd Toyotas bildelingstjeneste KINTO Share fra september 2023. Denne fleksible mobilitetstjenesten støtter deres profesjonelle behov i forberedelsesfasen, spesielt når du reiser til fjernere arrangementssteder som ikke er lett tilgjengelige med offentlig transport.

KINTO Share-flåten eksemplifiserer inkludering og tilgjengelighet. De høye utnyttelsesgradene og positive tilbakemeldingene fra Paris 2024-ansatte understreker allerede effektiviteten og verdien av KINTO Share-tjenesten for organisasjonskomiteen.

Tilbyr «mobilitet for alle»-løsninger

 • Toyota har også levert de første enhetene av C + Walk S til Paris 2024-ansatte med funksjonshemninger, slik at de kan bevege seg fritt inne i Pulse-bygningen. Dette er en første smakebit på de 700 enhetene Toyota vil levere for idrettsutøvere, ansatte og tilskuere for å støtte Mobility for All under lekene.

  -Samarbeidet med Toyota som global mobilitetspartner for de olympiske og paralympiske leker Paris 2024 gjør det mulig for oss å benytte en mer tilgjengelig og inkluderende mobilitet. Og en mer ansvarlig en også, når vi fokuserer på målet vårt om å redusere klimagassutslippene i alle aspekter av Paris 2024-lekene. Å få tilgang til Toyota KINTO bildelingstjenester for våre ansatte er en integrert del av å støtte våre bærekraftsmål.

  Det gjør det mulig for våre ansatte å bevege seg mer bærekraftig og trygt under forberedelsene til lekene, og setter en høy standard for mobilitet under de olympiske og paralympiske leker Paris 2024. Å tilby inkluderende last mile-løsninger for våre ansatte med funksjonshemninger, som C+Walk, er dessuten et eksempel på Toyotas forpliktelse til mobilitet for alle. Jeg vil takke Toyota for deres forpliktelse til å dele og bringe våre ambisjoner til liv, sa Tony Estanguet, president i Paris 2024.