Finn din forhandler
Trenger du brosjyre?
Prøv en Toyota
Bygg din Toyota

Toyota Safety Sense

.

Toyota Safety Sense består av seks nyutviklede, aktive sikkerhetsteknologier: Kollisjonsvern (Pre-Collision System PCS), filskiftvarsling (Lane Departure Alert LDA), automatisk fjernlyskontroll (Automatic High Beam AHB) og skiltgjenkjennelse (Road Sign Assist RSA). Hensikten er å redusere trafikkulykker så mye som mulig og skape et tryggere trafikkmiljø for alle og gjøre det enda enklere og sikrere å være bilfører.

Teknologiene som inngår i Toyota Safety Sense hjelper deg som fører med å oppdage og redusere risiko for potensielt farlige situasjoner og dermed kan du kjøre sikrere.

  • Kollisjonsvern (PCS) bruker kamera og lasersensorer for å oppdage kjøretøyer og hindringer i veibanen foran bilen og kan bidra til å redusere risiko for, eller forhindre, kollisjoner.
  • Filskiftvarsling (LDA) varsler deg om bilen er i ferd med å kjøre ut av kjørefeltet uforvarende.
  • Automatisk fjernlyskontroll (AHB) sørger for at du kjører sikrere og har best mulig sikt ved mørkekjøring.
  • Skiltgjenkjennelse (RSA) viser føreren viktige trafikkskilt på informasjonsskjermen i instrumentpanelet.
  • Adaptiv Radar Cruise Control (ACC) Den adaptive fartsholderen sørger for at bilen holder stabil og sikker avstand til forankjørende. 
  • Kollisjonsvern med autobrems (PCSPD) og fotgjengergjenkjennelse bruker et kamera og en radar for å oppdage mulig kollisjonsrisiko med fotgjengere.

Kollisjonsvern med autobrems (PCS)

Kollisjonsvern-systemet i Toyota Safety Sense bruker kamera og laser til å oppdage andre kjøretøy på veien foran bilen. Dersom systemet registrerer at det er mulighet for en kollisjon, varsles føreren med lys- og lydsignal. Bremsehjelp aktiveres og om føreren ikke selv bremser i tide, slås bremsene på automatisk for å forhindre kollisjon eller redusere skader ved kollisjon.

Engelsk betegnelse: Pre-Crash Safety System

Filskiftvarsler (LDA)

Et kamera brukes til å ”se” kjørefeltlinjene på begge sider av bilen. Om bilen begynner å bevege seg ut av sitt kjørefelt uten at retningslysene er aktivert, blir føreren varslet med lyd- og lyssignal slik at h*n kan korrigere kursen.

Engelsk betegnelse: Lane Departure Alert

Automatisk fjernlys (AHB)

Automatisk fjernlyskontroll er den delen av Toyota Safety Sense som sørger for optimal sikt for alle veifarende under mørkekjøring. Et kamera oppdager lysene fra møtende kjøretøy og forankjørende. Det overvåker også lysstyrken i gate- og veibelysning. Systemet skifter automatisk mellom nær- og fjernlys og tilpasser lyset slik at føreren har best mulig oversikt over veien til enhver tid og kan kjøre sikrere.

Engelsk betegnelse: Automatic High Beam

Skiltgjenkjennelse (RSA)

Toyota Safety Sense har også skiltgjenkjennelse som registrerer trafikkskilt og viser dem for føreren på informasjonsskjermen i instrumentpanelet. Det er nyttig å ha informasjon om gjeldende fartsgrense eller en sone med forbikjøring forbudt foran seg. Systemet gir også et varsel med lyd og lys om føreren overser anvisningen fra skilt.

Engelsk betegnelse: Road Sign Assist

Kollisjonsvern med autobrems (PCSPD)

Kollisjonsvern med fotgjengergjenkjennelse bruker et kamera og en radar for å oppdage mulig kollisjonsrisiko med fotgjengere. Om det oppstår en risikosituasjon, varsles føreren med lyd- og lyssignal og bremsehjelpen aktiveres. Om føreren ikke bremser i tide, aktiveres bremsene automatisk for å forhindre eller dempe en eventuell kollisjon.

Engelsk betegnelse: Pre-Collision System with Pedestrian Detection

Adaptiv Radar Cruise Control (ACC)

Den adaptive fartsholderen sørger for at bilen holder stabil og sikker avstand til forankjørende. Om avstanden blir for liten, demper systemet farten og sørger om nødvendig også for å bremse. Om avstanden øker igjen, vil systemet sørge for at bilen akselererer opp til den forhåndsvalgte hastigheten igjen.

Engelsk betegnelse:Adaptive Cruise Control

Nye aktive sikkerhetssystemer som Toyota Saftey Sense er designet for å hjelpe sjåføren; de er ikke utformet for å være en substitutt for føreren. Føreren må alltid selv ha kontrollen over kjøretøyet. Toyota Saftey Sense systemet kan påvirkes eller hindres av eksterne faktorer, og Toyota er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av systemet.

Vær oppmerksom på at Toyota Safety Sense tilgjengelighet varierer etter modell og grad (noen biler som vises kan inneholde utstyr som ikke er en del av standardutstyret - vennligst se spesifikasjoner og utstyr for detaljer) i Norge og all slik informasjon kan hentes fra en Toyota autorisert forhandler nær deg.

Mer om sikkerhet

Slik sikrer du barn i bil Slik sikrer du barn i bil Dette må du ta hensyn til ved sikring av barn i bil. Sikring av last i bil Sikring av last i bil Å sikre last i bil er essensielt – her er det du må vite. En perfekt balanse mellom komfort og pris En perfekt balanse mellom komfort og pris Mer og mer av teknologien som gjorde klassiske «baksetebiler» behagelige har sakte men sikkert funnet veien inn i mer folkelige biler. Spesielt et bilmerke har funnet en perfekt balanse mellom pris og komfort. Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense har et nyutviklet sett aktive sikkerhetsteknologier som hjelper deg å kjøre trygt på dine reiser.