Smart Bodø Smart Bodø «Nye smarte Bodø» er sannsynligvis det mest ambisiøse smartby-prosjektet i Norge. Målet er å skape en grønn fremtidsby i verdensklasse. Nå kommer den nye Toyota Mirai Nå kommer den nye Toyota Mirai Fra lanseringen i 2014 har Toyota solgt i overkant av 10.000 av elbilen Mirai, de fleste i USA. Nå i 2021 er produk¬sjons¬målet for den nye generasjonen Mirai, økt til hele 30.000 biler årlig. Nullutslippsbilen som fungerer som luftrenser Nullutslippsbilen som fungerer som luftrenser Det er mye som blir annerledes når en bil bygges for å gå på luft og hydrogen. På Toyota Mirai fylles tanken på 5 minutter og da har den drivstoff nok til å kjøre 650 kilometer.  Hydrogenbilen med eget kraftverk Hydrogenbilen med eget kraftverk Til forskjell fra batterielektriske biler som lades med strøm som blir produsert i sanntid under lading, er Toyota Mirai en elbil som lager elektrisk energi mens den kjører.