1. firmakunder
  2. Firmabilkalkulator
Jeg ønsker å...

Firmabilkalkulator

Dette må du skatte av firmabilen

Med firmabilkalkulatoren fra Toyota Financial Services kan du enkelt beregne den skattepliktige fordelen av firmabil og den månedlige skattebelastningen. Bruk gjerne kalkulatoren som et grunnlag for å beregne skattekostnadene du får ved å disponere en firmabil. Ta kontakt med din lokale Toyota-forhandler for å finne fram til gode firmabilløsninger tilpasset din bedrifts behov.

Få veiledning om firmabil og skatt


Din lokale Toyota-forhandler bistår din bedrift med full oversikt over gjeldende regler rundt firmabiler, yrkesbiler og bruk av privatbiler med bilgodtgjørelse. Samtidig gir vi råd og tips rundt valg av bilordning. Dette gir både bedriften og ansatte et godt grunnlag for å komme fram til den ordningen som passer best til deres akkurat deres situasjon.

Slik beregnes fordelsbeskatningen av firmabil


Det er to regler som gjelder for når du må betale skatt på firmabilen:

  1. Bilen må være disponibel privat. Altså: Arbeidstaker har lov til å ta med bilen hjem etter arbeidstid.
  2. Bilen brukes til privat kjøring. Kjøring mellom hjemmet og arbeidsstedet anses også som privat kjøring.

Ansatte som bruker en bil, som eies eller leases av arbeidsgiver, ansees å ha en firmabil. Fordelen av å disponere en firmabil regnes som lønnsinntekt, og den ansatte blir dermed fordelsbeskattet. Størrelsen på fordelsbeskatningen varierer etter type bil, alder på bilen og distansen den ansatte kjører i jobbsammenheng hvert år.

Firmabilprisen og grunnlaget beregnes slik:

  • Bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for førstegangsregistrering inkludert merverdiavgift og vrakpant, men eksklusive frakt- og leveringsomkostninger.
  • Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også dersom den ansatte selv betaler for utstyret.
  • Spesialinnredninger som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen, skal det derimot ikke gjøres tillegg for i beregningen. Det skal heller ikke beregnes tillegg for mobiltelefon eller alarm.
  • Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret. Dersom bilen er dekorert med reklame, vil det ikke påvirke satsene.


Arbeidsgiver skal foreta både forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på hele firmabilfordelen.

Unntak ved sporadisk bruk
Så finnes det unntak ved om du bare bruker arbeidsgivers bil sporadisk. Da utløses det ingen skatteplikt. Sporadisk bruk er definert slik - og begge kriterier må oppfylles:

  • Du bruker firmabilen maksimalt 10 dager i året
  • Du kjører firmabilen maksimalt 1000 kilometer i året


Spesialregler for elbil og biler som brukes mye i yrke
Det finnes et par spesielle verdsettelsesregler for firmabil som er elbiler eller bilen som kjøres mer enn 40 000 kilometer årlig i yrkessammenheng.

El-bil som firmabil
Den opprinnelige listeprisen reduseres med 40 prosent dersom du disponerer en elbil som firmabil. Verdien blir altså 60 prosent av opprinnelig listepris. Når elbilen blir eldre enn 3 år, reduseres listeprisen med ytterligere 25 prosent.

Yrkeskjøring over 40 000 km i året
Kjører du mer enn 40 000 km i yrket i løpet av året, skal den skattepliktige fordelen også beregnes med en redusert listepris. I slike tilfeller reduseres listepris med 25 prosent før fordelen beregnes. Når bilen blir eldre enn 3 år, reduseres listeprisen ytterligere med 25 prosent. Det stilles krav til at yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok

I brosjyren Bil og Skatt 2021 fra Toyota Financial Services finner du ytterligere informasjon og veiledning om skatter og avgifter i forbindelse med firmabil