1. Toyota-eiere
 2. Tilkoblede Tjenester
 3. Flere funksjoner i MyT-appen
Jeg ønsker å...

Flere funksjoner i MyT-appen

Finn min bil

 • Gjennom MyToyota-appen (eller gjennom MyToyota Portal) kan du sjekke den siste plasseringen av Toyota-kjøretøyet ditt. Basert på modellen til Toyota-kjøretøyet ditt blir stedet hentet basert på det siste datapunktet for geolokalisering som ble mottatt fra Toyota-kjøretøyet ditt da du sist slo av tenningen på Toyota-kjøretøyet eller live-stedet.
 • Du kan se plasseringen til Toyota-kjøretøyet ditt på et kart, sammen med plasseringsadressen (hvis tilgjengelig) og tidspunktet kjøretøyet ble parkert på det stedet. Du kan aktivere navigering for å lede deg til Toyota-kjøretøyet ditt (se rute, avstand og gangtid til Toyota-kjøretøyet ditt) gjennom MyToyota-kontoen din eller gjennom andre applikasjoner (for eksempel Apple Maps, Google Maps osv.).
 • I tilfelle Toyota-kjøretøyet ditt er utstyrt med en enhet som gir tilgang og bruk av Internett-tilgangstjenesten, sendes Toyota-kjøretøyets beliggenhet ofte mens du kjører, slik at du kan dele kjøretøyets live-posisjon med andre. Ved å angi en delt live-posisjon kan du velge kontaktpersonene du vil dele posisjonen din med, og hvor lenge. ID-en for sosiale medier kan brukes til å aktivere denne funksjonen.

Del til bil

 • I tilfelle Toyota-kjøretøyet er utstyrt med en tilkoblet navigasjonsenhet i bilen, kan du designe reisen din som du ønsker i MyToyota-appen og deretter sende den til Toyota-kjøretøyet ditt. Du kan angi en planlagt starttid eller mål ankomsttid. Ruteberegningen vil forutsi de sannsynlige trafikkforholdene på det tidspunktet og indikere reisetiden deretter. Du kan se gjennom turene du har sendt, redigere dem og sende dem på nytt til Toyota-kjøretøyet ditt. Du kan legge til valgfrie steder av interesse for deg på vei til destinasjonen. Ytterligere informasjon om tilkobling og drift av navigasjonsenheten i bilen er tilgjengelig i brukerhåndboken til Toyota-kjøretøyet ditt eller på MyToyota Portal.

Ta meg helt frem

 • Hvis Toyota-kjøretøyet ditt er utstyrt med en tilkoblet navigasjonsenhet i bilen, vil MyToyota-appen foreslå å veilede deg til destinasjonen du har angitt i navigasjonen i bilen etter at du har forlatt bilen. Denne tjenesten er basert på forskjellen mellom destinasjonsstedet og plasseringen til ditt parkerte Toyota-kjøretøy. Med andre ord, hvis du ikke klarte å parkere Toyota-kjøretøyet ditt nær destinasjonen du hadde angitt i navigasjonen, kan du gjenoppta veiledningen din gjennom MyToyota-appen for å nå det endelige målet (for eksempel til fots). Du kan eventuelt gjenoppta navigasjonen fra andre mobilapplikasjoner. Vi behandler plasseringen til den endelige destinasjonsplasseringen din og ditt (parkerte) Toyota-kjøretøy. Ytterligere informasjon om tilkobling og drift av navigasjonsenheten i bilen er tilgjengelig i brukerhåndboken til Toyota-kjøretøyet ditt eller på MyToyota Portal.

Kjøreanalyse

 • Du kan ta kontakt med MyToyota-appen (eller gjennom MyToyota Portal) om kjørestilen/oppførselen din basert på geolokaliseringsdata, gyro- og G-sensorer, kjørelengde og drivstofforbruk. Disse postene vil bli gjort tilgjengelig per tur. Du kan markere hver enkelt tur som enten ""Privat"" eller ""Arbeid"" og generere en rapport der du kan se hendelser som for eksempel hard bremsing og hard akselerasjon, med tid og sted.

Servicepåminnelser

 • Basert på kjørelengdedataene til Toyota-kjøretøyet ditt, vil vi varsle deg om kommende tilfeller av vedlikehold eller service. Disse påminnelsene er organisert i ditt abonnementsland for servicene og kan variere i tilgjengelighet og/eller nøyaktighet. Når du mottar en påminnelse, vil du kunne sette opp en avtale med en autorisert forhandler etter eget valg. Vi anbefaler at du identifiserer din foretrukne autoriserte forhandler gjennom MyToyota-kontoen. I tilfelle du savner en første påminnelse, kan vi sende deg en ny påminnelse.
 • Du er fortsatt ansvarlig for å presentere Toyota-kjøretøyet ditt for vedlikehold eller service med de nødvendige intervaller. Det faktum at vi tilbyr denne tjenesten og varsler de relaterte påminnelsene, frigjør deg ikke fra dette ansvaret.


Batteribeskyttelse

 • Avhengig av hvilken tilkoblet bilenhet Toyota-kjøretøyet ditt er utstyrt med, viser MyToyota-appen ladetilstanden til ditt 12-volts startbatteri. Hvis ladetilstanden synker til et nivå som kan forhindre at Toyota-kjøretøyet ditt starter, vil en advarsel vises i MyToyota-appen.

Ulykkeassistent

 • Denne tjenesten vil være tilgjengelig avhengig av hvilken type tilkoblet bilenhet som er installert i Toyota-kjøretøyet ditt. Hvis denne tjenesten er tilgjengelig i Toyota-kjøretøyet ditt, vil enkelte sensorer relatert til den tilkoblede bilenheten overvåke påvirkninger på Toyota-kjøretøyet ditt. Hvis en innvirkning overstiger en forhåndsdefinert alvorlighetsgrense, vil vi bli varslet om denne innvirkningen. Slike ""krasj"" -relaterte opplysninger kan deles med ditt lokale Veihjelpsselskap (RSA) som kan kontakte deg for å tilby hjelp, basert på alvorlighetsgraden av krasjdataene dine og basert på deres lokale retningslinjer. RSA vil kontakte deg ved hjelp av dine personlige data som er tilgjengelige fra MyToyota-kontoen din. Nødkontaktpersoner (hvis noen) som er angitt i MyToyota-kontoen din, kan også kontaktes avhengig av den lokale RSA-policyen. Hvis RSA ikke kan nå deg (for eksempel fordi du ikke vil kunne svare) eller beredskapskontaktpersoner, kan RSA involvere nødhjelp eller politiet, avhengig av deres lokale politikk og alvorlighetsgraden av ulykken. Du og dine nødkontakter har alltid muligheten til å godta eller avvise assistansen gitt av RSA.
 • Vi gir ingen garantier for tilgjengeligheten eller kvaliteten på noen form for nødhjelp som vi kan gi deg. Verken RSA eller TME kan holdes ansvarlige for manglende involvering av nødhjelp eller politiet eller for forsinkelser eller feil i å gjøre det.
 • Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer ""personvernmodus"" gjennom MyToyota-appen og / eller MyToyota-kontoen din (dvs. at du hindrer oss i å bruke geolokaliseringen til Toyota-kjøretøyet ditt), vil vi ikke kunne finne ditt Toyota-kjøretøy i tilfelle et krasj, og denne tjenesten vil ikke fungere (se vilkårene for bruk av Connected Services og Personsvernspolicy for Connected Services for mer informasjon om personvernmodus).
 • Under visse omstendigheter vil den obligatoriske nødanropsfunksjonen bli aktivert: Vær oppmerksom på at Toyota-kjøretøyet ditt automatisk vil varsle nødtjenester i landet der Toyota-kjøretøyet ditt befinner seg i tilfelle et krasj som utløser en kollisjonsputeutplassering. Dette er regulert av EU-forskrift om “eCall” (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015) eller dets lokale ekvivalent utenfor EU, der det er aktuelt.

Varsellys

 • Avhengig av hvilken tilkoblet bilenhet Toyota-kjøretøyet ditt er utstyrt med, kan MyToyota-appen varsle deg om visse advarselssignaler som vises i Toyota-kjøretøyet ditt. Disse advarselssignalene speiler, men erstatter ikke varsellysene som vises i Toyota-kjøretøyets dashbord/ kombimåler. Du er til enhver tid ansvarlig for å reagere og gjennomføre tiltak på varsellampene i Toyota-kjøretøyet ditt.
 • Disse advarselssignalene vil bli kommunisert til Toyota-nettverket for å gi deg støtte og for å hjelpe deg hvis det er behov for reparasjon. Gjennom samtykke gitt til Toyota og MyT App, vil du få muligheten til å bestemme om du vil bli kontaktet eller ikke. Vær oppmerksom på at Toyota og Toyota Network ikke gir noen garanti for å kontakte deg proaktivt i tilfelle av et varsellys da denne tjenesten avhenger sterkt av din region, tilgjengelighet og dekning. I tilfelle varsler, følg alltid instruksjonene i brukerhåndboken for spesifikk veiledning.Bensinnivå

 • Avhengig av hvilken tilkoblet bilenhet Toyota-kjøretøyet ditt er utstyrt med, viser MyToyota-appen nivået på drivstoff som er tilgjengelig i tanken til Toyota-kjøretøyet ditt. Det gjenværende drivstoffnivået uttrykkes i prosent av den totale drivstoffkapasiteten. Det angitte drivstoffnivået er basert på de siste dataene for drivstoffmåler som ble mottatt fra Toyota-kjøretøyet ditt da du slo av tenningen sist. Som et resultat kan det være avvik mellom drivstoffnivået som er angitt i MyT-appen og drivstoffnivået som er angitt på instrumentpanelet til Toyota-kjøretøyet ditt. Marginal avvik kan også forekomme, avhengig av miljøet Toyota-kjøretøyet ditt er parkert i (for eksempel utetemperatur, tilbaketrekning ...). Du bør alltid henvise til indikasjonen på drivstoffmåleren på instrumentpanelet til Toyota-kjøretøyet ditt, og Toyota godtar ikke noe ansvar i tilfelle ufullstendig eller unøyaktig informasjon som vises i MyT-appen.Hybridveiledning

 • Denne tjenesten lar deg konsultere gjennom MyT App-postene om ytelsen til hybridkjøretøyet ditt basert på viktige hybridindikatorer (EV-tid og hybridpoeng).
 • Disse postene blir gjort tilgjengelige per tur. Hver tur blir kartlagt, og fremhever EV-resultatet ditt samt adferdshendelser (akselerasjon, bremsing og konstant hastighet) som er knyttet til en kontekstualisert veiledning for å hjelpe deg med å redusere drivstofforbruket. Du kan også få tilgang til dine aggregerte data og enkelt spore utviklingen av hybrid-ytelsen din over tid.Fjernfunksjoner

 • Avhengig av hvilken tilkoblet bilenhet Toyota-kjøretøyet ditt er utstyrt med, viser MyT-appen batterinivået og gjenværende rekkevidde for plug-in-hybrid eller elbil. Gjenværende rekkevidde er angitt i km, men kan avvike fra rekkevidden som vises i bilen. Du bør alltid henvise til indikasjonen på batteriet på instrumentpanelet til Toyota-kjøretøyet ditt, og Toyota påtar ikke noe ansvar i tilfeller med ufullstendig eller unøyaktig informasjon som vises i MyT-appen. I tillegg lar denne tjenesten deg eksternt planlegge en ladeøkt for bilen din.
 • På toppen vil du være i stand til å forvarme eller kjøle ned plug-in hybrid eller ditt elektriske kjøretøy til ønsket temperatur og starte avising på front- eller bakruten. Denne funksjonen lar deg også sette en eller flere tidsplaner for forvarming eller kjøling av bilen eksternt.Toyota ladenettverk

 • Toyota Ladenettverk (Charging Network) kan gi deg tilgang til et av de største pan-europeiske ladingnettverkene. Du vil kunne søke etter ladestasjoner og se detaljer om hver ladestasjon, for eksempel tilgjengelighet i sanntid, ladehastighet og støpsel.
 • Med abonnement kan du i tillegg se prisene for lading, du kan låse opp en ladestasjon med appen eller RFID-kortet og starte en ladeøkt. Du vil motta en månedlig faktura for alle ladeøkter på slutten av hver måned.
 • Vi kan bruke eksterne partnere for å tilby deg denne tjenesten, og noen personlige data som VIN (Vehicle Identification Number), bruker-ID, kontrakt-ID og startdato vil bli overført til våre partnere. Toyota Charging Network leveres i samarbeid med våre tekniske partnere og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser og personvernerklæring, tilgjengelig på [https://www.Toyota-Charging-Network.eu (for TOYOTA) / https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global (for LEXUS)].Bruksbasert forsikring og full hybrid forsikring

 • Usage Based Insurance (UBI) og Full Hybrid Insurance (FHI) er bilforsikringsprodukter levert av et forsikringsselskap via Toyota Insurance Management SE hvor forsikringspremien er basert på kjøredata generert av forsikringstakeren og eventuelle sjåfører, basert på akselerasjon, bremsing , fartsovertredelse og brå svinging.
 • Ved abonnement på UBI eller FHI vil de nødvendige kjøredataene bli sendt til tjenesteprodukteier, i rollen som dataansvarlig, for å oppfylle kontrakten.
 • UBI- og FHI-kontraktene er separate produkter fra MyT som kan tegnes med et forsikringsselskap via mellomleddet Toyota Insurance Management SE og er underlagt spesifikke vilkår og betingelser som aksepteres på tidspunktet for abonnementetinngåelse.
 • Ved abonnement på UBI- eller FHI-kontrakter vil statusen til turene, sammen med beregnet kjørescore, være tilgjengelig i MyT. For tvilets klarhet er visualiseringsfunksjonen en egen tjeneste som er helt valgfri og ikke påvirker gyldigheten eller bruken av UBI- eller FHI-kontrakten, som kan benyttes uten bruk av MyT-appen eller en MyT-konto. For mer informasjon, besøk lenken.