1. Nybil
  2. Passer hjemmelading for deg?
Jeg ønsker å...
Passer hjemmelading for deg?
Økonomi er i fokus for norske elbileiere.
Derfor velger brorparten å lade hjemme, men hvorfor?

Passer hjemmelading for deg?

Økonomi er i fokus for norske elbileiere, og derfor velger brorparten å lade hjemme – der det er billigst. En markedsundersøkelse forteller at hele 88% av ladingen i Norge skjer på hjemmebane, og flere enn 7 av 10 bruker en veggboks til ladingen – men hvorfor det?

Natten har sine fordeler

De norske elbilene lades helst om natten – når de likevel ikke er i bruk. Eierne sover og strømprisene er gjerne lavere enn de er om dagen. I tillegg kan folk flest også nyte godt av strømstøtten som subsidierer det den enkelte må betale for elektrisk energi.

På offentlige ladestasjoner derimot, blir prisene ofte høyere. Nettopp fordi operatørene må regne inn tillegg for å dekke store kostnader til tomtekjøp/-leie, infrastruktur, konstruksjon og generell drift av stasjonene.

Toyota bZ4X
Toyota bZ4X

Flere gode grunner til å bruke ladeboks

Vi har allerede nevnt strømstøtten som et argument for å bruke ladeboks. Minst like viktig er den innebygde sikkerhetsteknologien – tryggheten med å vite at kapasiteten er tilpasset det lokale strømnettet, og at monteringen er gjort av autoriserte fagfolk.

Zaptec, som er den leverandøren Toyota anbefaler, leverer en ladeboks som sørger for å lade batteriet i de timene spotprisen er på sitt laveste. Boksen kan dessuten også oppdateres trådløst (OTA) slik at programvaren alltid er á jour, til enhver tid.

Toyota bZ4X

Hvor lang tid tar hjemmelading?

Elbilen Toyota bZ4X kommer i dag med en netto batterikapasitet på 64 kWt, og en ombordlader på 6,6 kW – som i fremtiden vil endres til en 11 kW lader.

I teorien vil et batteri på 64 kWt i en bil med en ombordlader på 6,6 kW kunne fullades fra 0 til 100 % på omtrent 10 timer. I praksis vil dog ladetiden bli lenger på grunn av spenningstap. Det kan også være begrensninger i den elektriske installasjonen

Det er mulig å selv begrense øvre grense for ladekapasitet. Dette endres i multimediadisplayet. Den valgte øvre grenseverdien er felles for lading med vekselstrøm og likestrøm. .

Toyota bZ4X

Hverdagens mønster er avgjørende

Det viktigste å tenke på er at hjemme- og ombordladeren har en kapasitet som er tilpasset din vanlige bilbruk i hverdagen. De aller fleste kjører relativt få mil i løpet av en hverdag, og da skal det ikke så mye strøm til for å fullade batteriet igjen etter at dagens transportetapper er tilbakelagt.

For de med begrenset kjøring kan det vanlige ladebehovet derfor dekkes med en ladeløsning hjemme som leverer begrenset kapasitet. Kjører du 100 km per dag, er forbruket av energi ca. 20 kWt. Dette kan en ombordlader på 6,6 kW fylle opp igjen på ca. 3 timer. Avhengig av en lang rekke faktorer, har dagens batterier gjerne kapasitet til å drive bilene 2-3-4 ganger så langt.

Hvordan lade en elbil

Se instruksjonsvideo her. Denne tar deg igjennom de forskjellige lademulighetene du har med din Toyota Elbil. Du kan lade hjemme, på jobb eller langs reisen.
Se instruksjonsvideo
Publisert: 22.08.23 kl. 12:23

Les mer om kjøreegenskaper

Les mer om rekkevidde