1. Start your impossible
  2. Partnership
Jeg ønsker å...

Partnerskap for Special Olympics

Special Olympics handler om å flytte grensene for menneskers potensial og gi alle retten til å strekke seg etter drømmer. Målet for Special Olympics er å skape inkluderende samfunn rundt om i verden der alle blir akseptert og ønsket velkommen, uavhengig av evner.
Under paraplyen "Start Your Impossible" slutter Toyota seg til Special Olympics på denne reisen med mål om å gi frihet til bevegelse for alle. Ved å fjerne hindre for både fysisk og sosial bevegelse ledes vi til et bedre samfunn for alle.

Sammen promoterer vi like muligheter fordi alle drømmer er like.

Dette er historien om Ella. Hun er symbolet på motet og viljen til alle utøverne i Special Olympics.